Sharing is caring!

VNM-1.png
VNM-3.jpg
VNM-2.jpg

[Bilge Kadın] Gün ağarmadan kalkar,
Ev halkına yiyecek,
hizmetçilerine paylarını verir. 

 ☕️🍩🍩
3 tane seçin
You Pick 3 🇺🇸

"Üç kat iplik kolay kolay kopmaz."

A cord of three is not easily broken.” 
 

Bir kahve ve 2 donutun tanıklığını paylaşan ☊ Sara'yı dinleyin. ☕️🍩🍩. 

☊ Listen to Erin as she shares the testimony of a coffee and 2 donuts ☕️🍩🍩.

SONRA her sabah erken kalkın ve Telegram'da veya WhatsApp'ta grubunuzla bir "Sesli Not" paylaşın. Komşunuzu, arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı davet edin.

THEN each morning—wake up early and share a VN "Voice Note" on Telegram or with your WhatsApp group. Invite your ePartner or friend or coworker. 

"İki kişi bir kişiden iyidir, çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse, öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline! Onu kaldıran olmaz."

"It’s better to have a partner than go it alone. Share the work, share the wealth. And if one falls down, the other helps, but if there’s no one to help, tough!"  

LÜTFEN aşağıdaki lezzetli vitrine bakın ve O'nun size gönderdiği kadınları TEŞVİK ETMEK için en iyisinin ne olacağını size göstermesini isteyin.

PLEASE take a QUICK look at the delicious display case below and ask Him to show you what would be the best to choose to ENCOURAGE the women He's sent to you.

Kapılarından Girmek için ilk 🍩 övgünüzü SEÇİN! Kendi övgünüzü paylaşın veya blogumuzda bir tane okuyun. Türkçe'ye çevirmek için çevir butonunu kullanabilirsiniz. Daha sonra başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Ardından aşağıdaki vitrinden ikinci 🍩🍩 seçin. Erken kalktığınızdan emin olun, böylece her kadın uyandığında dinleyecek bir şey olacağını bilir.

CHOOSE your first 🍩 PRAISE to Enter His Gates with! to feed yourself, SHARE your own, be EXCITED or share one from the Encourager AND simply paraphrase it, then choose a second 🍩🍩 from the display case below), and BE SURE you're up early ready so each woman knows there will be something tasty when they wake up.

Mezmurlar ve Süleyman'ın Özdeyişleri kendinizi beslemenin harika bir yoludur, ardından bunu Sesli Notunuzda paylaşın! Kalbinizi paylaşın, siz okurken ya da belki ezberledikçe heyecanınızı duysunlar ve ardından o Mezmurlar ve Özdeyişleri'nin bağlantısını bırakın, belki ☕️ kahve molasında onu okumak/dinlemek isterler!

Psalms and Proverbs are a great way to feed yourself, then share this on your Voice Note! Just share your heart, let them hear your excitement as you read it or maybe have memorized it, and then leave a link to that Psalms and Proverbs—maybe they'll want to read/listen to it on their ☕️ coffee break!

Kurs - Umutsuz bir kadın tanıyorsanız, sizinle konuşulan ve başkalarını da teşvik edebileceğine inandığınız kurs 1 kitap bölümlerinden paylaşabilirsiniz. Size öğrettiği prensibin sesini kaydedin ve okumaları için bağlantıyı da gönderdiğinizden emin olun ☕️.

Course - If you know a woman who is hopeless, you can also share portions from the course 1 book chapters that spoken to you and you believe can encourage others as well. Record audio of the principle He taught you and make sure to also send the link for them to read ☕️.

O'nun Prensesi. Hayatınızda bir kızınız veya genç bir kız varsa, onları da teşvik ettiğinizden emin olun. İşte genç kızlar için harika bir kitap serisi, onlarla sesli veya PDF olarak paylaşabilirsiniz. Belki okula gitmeden önce dinlemek veya okumak isteyeceklerdir 🍩.

His Princess. If you have a daughter or some young girl in your life, make sure to also encourage them. Here is an amazing series of books for young girls, you can share with them the audio or the PDF. Maybe they will want to listen or read before going to school 🍩.

👀 If you can read both ENGLISH 🇺🇸 and 🇹🇷 Turkish, then we would love your help as a PROOFREADER. 😳 CLICK to Apply