Sharing is caring!

7. Bölüm Dili İyilik Öğütler

Ağzından bilgelik akar,

Dili iyilik öğütler.

—Süleymanın Özdeyişleri 31:26

MwRYM-TUR-Front-cover

Herkes bir kadının kocasıyla, çocuklarıyla ve diğer kişilerle nasıl konuştuğuna bakar. Bir kadın kocasıyla ve çocuklarıyla saygılı ve nazik bir şekilde konuştuğunda, “Tanrı’yı yansıtann bir kadın” olarak nitelendirilir. Fakat, sabırsız ve saygısız olanlar zayıf ve olgunlaşmamış Hristiyanlar olarak kendilerini belli ederler.

İyi bir evlilik ve terbiyeli bir çocuk için en önemli unsurlardan biri iyiliktir. İyilik “tanrısal kadının” en temel özelliğidir.

İletişim eksikliğinin evliliklerin yıkılmasına neden olduğunu söyleyen “danışmanlar” ve sözde “evlilik uzmanları” tarafından kandırıldık. Kutsal Yazılar’ı araştırırken, Tanrı’nın ne kadar konuştuğumuz, ne söylediğimiz ve nasıl söylediğimiz hakkında anlattığı birçok şey olduğunu öğrendim! Birlikte gerçeği keşfedelim:

İletişim Eksikliği Değil!

Söylediklerimize Dikkat Etmeliyiz!

Çok konuşmalar. Evlilikte sorunlara neden olan sadece iletişim eksikliği değildir aynı zamanda çok fazla konuşma ve tartışma olduğunda, günah (Tanrı’nın Sözü’ne karşı gelme) eksik olmayacaktır. “Çok konuşanın günahı eksik olmaz...” (Süleyman’ın Özdeyişleri 10:19).

Dilini tut. Başkaları düşündüklerimizi söylememizi söylerken Tanrı, “akıllı kişiyse dilini tutar” diyor (Süleyman’ın Özdeyişleri 11:12). “Dilini tutan canını korur, ama boşboğazın sonu yıkımdır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 13:3).

Çeneni tut. Aslında, konuşmadığımzda, bilge olduğumuzu söyler. “Çenesini tutup susan ahmak bile, bilge ve akıllı sayılır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:28). “Evetiniz” evet, “hayırınız” hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır” (Matta 5:37).

Söze gerek kalmasın. Tanrı doğrudan kadınların sessiz durması konusunda konuşmaktadır. “Bunun gibi, ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar” (1. Petrus 3:1-2). “Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın...” (1. Korintliler 14:34).

Sakin ve yumuşak bir ruh. Tanrı sessiz olan kadını değerli bulur. Siz sessiz misiniz? “... sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliği süsünüz olsun. Bu, Tanrı’nın gözünde çok değerlidir. ‘Sana emanet edileni koru! Kutsallıktan yoksun, boş sözlerden, yalan yere ‘bilgi’ denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın. Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar” (1. Timoteos 6:20-21).

Tanrı Söylediklerimize Dikkat Etmemizi Söylüyor

Diline sahip çık. Kullandığın sözcükler yüzünden kaç kez başın belaya girdi? “Doğru kişinin ağzı bilgelik üretir, sapık dilse kesilir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 10:31). “Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin diliyse şifa verir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:18). “Ağzını ve dilini tutan başını beladan korur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:23).

Ağızdan çıkan sözler. “Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksını” (Matta 12:37). “Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır” (Matta 15:11). “… şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın…” (Koloseliler 3:8).

Öğüde kulak ver. Kutsal Yazılar iki çeşit kadından bahseder. Siz hangisisiniz? “Erdemli kadın kocasının tacıdır, edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:4). “Öğüde kulak veren başarıya ulaşır, RAB’be güvenen mutlu olur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:20).

Çocukça davranışları bırakın. Yetişkin biri misiniz yoksa hâlâ insanları inciten çocukça şeyler mi söylüyorsunuz? Çocukken öğrendiğiniz en büyük yalan, “Ne dersen de beni yaralayamazsın” cümlesidir. “Çoğumuz çocukken bize söylenenlerden ötürü hâlâ iyileşemedik.” “Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım” (1. Korintliler 13:11).

Büyümemizin zamanı gelmedi mi? Kocanızı, çocuklarınızı, ve başkalarını incitecek sözler söylemeyi bırakın.

Doğru söyleyenler. Kim nazik konuşanı beğenmez ki? “Kral doğru söyleyenden hoşnut kalır, dürüst konuşanı sever” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:13). “Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun” (Efesliler 5:19).

Çekişmeyi bırakın. “Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer, bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:14). “Akılsızın dudakları çekişmeye yol açar, ağzı da dayağı davet eder.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:6). Başkaları size farklı şeyler söylese de, tekrar ediyorum, evlilikte (ya da herhangi bir ilişkide) tartışmak ya da çekişmek iyi değildir.

Durmadan sürtüşme. Benliğin işleri bellidir. “Bunlar…çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik…” (Galatyalılar 5:19-21). “Eğer biri farklı öğretiler yayar, doğru sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih’in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesin- de sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar…” (1. Timoteos 6:3-5).

Çabucak anlaşın! Eğer birileriyle kavga ediyorsan, bu iki ayeti ezberle. Bu ayetler benim hayatımı tamamen değiştirdi. “Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir; sonunda da hapse atılabilirsin” (Matta 5:25). “Kavgadan kaçınmak insan için onurdur, oysa her ahmak tartışmaya hazırdır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 20:3).

İki kişi anlaşsın. Kocanızın söylediği şeylerde anlaşmazlık arayacağınıza uzlaşma noktası aramaya çalışın. Eğer uzlaşacağınız bir şey bulamazsanız, sessiz kalın ve gülümseyin! “Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir” (Matta 18:19).

Ruhu yaralar. Süleyman’ın Özdeyişleri bize, kocamıza söylediğimiz şeyin onun ruhunu yaralayacağını söylüyor: “Okşayıcı dil yaşam verir, çarpık dilse (başkasının fikirleriyle uzlaşamamak ya da inatçı olmak) ruhu yaralar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:4).

Dilimi günahtan sakınacağım. İşte size çarpıcı bir düşünce: “Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB” (Mezmurlar 139:4). Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim, dilimi günahtan sakınacağım…” (Mezmurlar 39:1). Dilini günahtan sakın. Oruç tutmak boş boğazlıktan kaçınmanın tek yoludur! İnanın bana, o zaman konuşacak haliniz olmayacak! Bu bende işe yaramıştı! Bunu yapın, oruç tutun!

Dedikoducu

Kocası ona yürekten güvenir. Kocamız hakkında başkalarıyla konuşurken konuşma biçimimize dikkat etmeliyiz, çünkü bu kocamızın bize olan güvenini yitirmesine sebep olabilir. “Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez” (Süleyman’ın Özdeyişleri 31:11). “Huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:28). Birçok kadın kocasının zina, alkol, uyuşturucu ya da pornografi günahını benimle (ve tanıdıkları ya da tanıştıkları herkesle) paylaşıyor. Sözlerini anında kesip onları dinlemek istemediğimi belirtiyorum. Siz bunu, “Kaç kişiye söylediniz?”

Günahlarımızı itiraf ederiz. Danışmanlık sırasında ya da evliliğimiz konusunda başkalarından yardım alırken, hepimiz kocalarımızın hatalarını ve günahlarını anlatarak kötü hatalar yapıyoruz, bu yüzden evliliğimizin düzelmesi için gerekli olan şifayı alamıyoruz. Bu ayetler açıkça şöyle der, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1. Yuhanna 1:9). Yine Yakup 5:16’da, açıkça belirtiyor, “Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.”

Yok ederim! “Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, katlanamam tepeden bakan, gururlu insana” (Mezmurlar 101:5). Pek çok kadın, “düşmanla” durmadan mücadele içinde olduklarını düşünür ancak aslında onlara karşı gelen Tanrı’dır. Eğer kocanız hakkında başkalarıyla konuşmuşsanız, kocanızı çekiştirmişsiniz demektir. Tanrı bu konuda hayatınıza yıkım getireceğini söylüyor. İstediğiniz kadar Şeytan’ı azarlayabilirsiniz ancak Kutsal Yazılar açıkça belirtmiştir: Günahlarınızı itiraf edip, Tanrı’nın bu günahı sizden almasını isteyin. Daha sonra anlattığınız herkese tekrar giderek bu sefer kendi günahlarınızı onlara itiraf edin ve kocanızın sizin için yaptığı (ve yapacağı) güzel şeyleri paylaşın.

Dedikoducu sır saklamaz. Kadınların içine düştüğü en yaygın tuzaklardan biri, “dua konuları” ya da “dua talepleri” konusunu paylaşma adı altında telefonda dedikodu yapmaktır. Dedikodu yapan kadınlarla takılmayı bırakın. Tanrı’nın emrettiği gibi yapın: “…Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme” (Süleyman’ın Özdeyişleri 20:19).

İftira sizden uzak olsun. Başkaları dedikodu yaptığınızı fark etmeyebilir, fakat Tanrı yüreklerinizi biliyor. Kendinizi kandırmayın; dua konularınızı paylaşırken detaylara girmenize gerek yoktur, akılsızsınız! “…İftira yayan akılsızdır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 10:18). Hepimiz iftira içermeyen dua isteklerini paylaşmalıyız. “Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun” (Efesliler 4:31).

Bu şekilde paylaşımlardan kurtulduğunuzda arkadaşınıza anlatacak hiçbir şeyinizin kalmadığını farkedeceksiniz. Ayrıca bu, benim hayatımda yeni arkadaşlar edinmemi sağladı! Eski halinize geri dönme ayartılarıyla baş edebilirseniz, Tanrı, kocanızı rezil etmeniz yerine, sizi terbiye edecektir. “Erdemli kadın kocasının tacıdır, edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:4). Bunun yerine, “Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun” (Efeliler 5:19).

Tatlı söz ikna gücünü artırır. Eğer kocanızın size söylediği ya da yaptığı şeylerden dolayı rezil olduysanız, size şifa verecek sadık bir Tanrımız vardır: “İç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:22). “Hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:24). “… Tatlı söz ikna gücünü artırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:21).

Tanrı görür! Ne kadar konuştuğunuza dikkat edin, söze gerek kalmadan kocanızı kazanın ve Tanrı Sözü’nün bize yapmamızı söylediği şeyi yaparak, kocanızı rahat bırakın. Tanrı hareketlerimizin arkasındaki “tutum” konusunda serttir, çünkü hareketlerimiz bizim kalbimizin aynasıdır. “…Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar” (1. Samuel 16:7.) Tanrısal bir kadının tutumu, kocasına temiz bir yürekten akan saygı olmalıdır.

Saygılı

Bize saygıyı başkalarından edinmemiz gerektiği söylenir. Kendimize saygı duymamız gerektiği söylenir. Saygının gerçek anlamını öğrenmek için, daha derine bakalım. Kocalarınız “…temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar” (1. Petrus 3:1). Sözlükte saygı kelimesi, “başkalarına gösterilen saygınlık ya da önem” olarak tanımlanır. Kendimiz için istediğimiz bu değildir.

Eş anlamlılar sözlüğüne göre saygı(lı) olmanın anlamı, takdir etmek, ince düşünmek, değer vermek, onurlandırmak, yüceltmek büyük saygı duymak, kıymet bilmek, önem vermek, çok değer göstermek, anlamına gelir. Zıt anlamlılar ise, küçümsemek, suçlamak ve eleştirmektir. Kalın (ya da italik) kelimeleri daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Düşünme: Başkalarına karşı düşünceli olma biçimi. İbraniler bize kocalarımıza ve başkalarına teşvik vermemizi öğütlüyor. Davranışlarımızla, onları bizi sevmeye ve aynı zamanda iyi şeyler yapmaya teşvik edebiliriz. “Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim” (İbraniler 10:24). Bu nedenle, düşüncesiz olmamız, kocalarımızın ya da çocuklarımızın bizi küçümsemesine ve bize karşı hatalı davranmalarına neden oluyor.

Benliğin işleri. Kocalarımızın günahlarını onlara saygı duymamamız için bahane ediniriz. Galatyalılar’da belirtilen günah listesi aşağıdadır. Onları okuduğunuzda, kilisede “gerçek” günah olarak adlandırdığımız, genellikle erkekler tarafından işlenen günahların altını çizmek için lütfen bir dakikanızı ayırın.

“Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği’ni miras alamayacaklar” (Galatyalılar 5:19-21).

Şimdi geri dönün ve genellikle kadınlar tarafından işlenen kilisede görmezden geldiğimiz günahları daire içine alın. Kocanızın günahlarına dayanarak saygısız oluşunuzu hoş görmeniz, açık bir şekilde, kutsal Tanrı önünde kendi günahlarınızdan habersiz olmanız ya da onları bahane etmenize dayanıyor. Hepimiz Tanrı’nın da söylediği gibi apaçık günahlarla doluyuz.

Kendinizi kollayın. Birçoğu günah işleyen kişileri özellikle de kendi kocalarını azarlamanın ya da cezalandırmanın kendi sorumlulukları olduğunu düşünüyor. Kutsal Yazılar bunu bize farklı şekillerde anlatır ve bu gurur içeren eylemlerin sonuçlarını bize gösterir. Önce kendi gözümüzdeki merteği çıkarmamız gerektiğini unutmayalım. Tüm günahların Tanrı için aynı olduğunu unutmayınız.

“Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin ağır yükünü taşıyın, böylece Mesih’in Yasası’nı yerine getirirsiniz. Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa, kendini aldatmış olur” (Galatyalılar 6:1-3).

Değer vermek: Başkalarına gösterilen takdir. Psikologlar, ne yazık ki Hristiyan psikologlar bile, Tanrı’nın “öbürünü kendinden üstün saysın” emrini alıp onu çarpıtarak, başkalarından daha çok kendimizi övmemiz gerektiğini öğretti. Gerçeğin sizi ve evliliğinizi zedeleyen değerden ve gururdan kurtarması için bu bölümün tamamını okuyun:

“Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı” (Filipililer 2:3-7).

Size önderlik edenlerin değerini bilin. Kocanız sizin üstünüzdür. Onun işini kolaylaştırıyor musunuz yoksa zorlaştırıyor musunuz? “Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın” (1. Selanikliler 5:12-13).

Saygı: Takdir etme. Kocalarımıza saygı göstermeliyiz, saygı onlara çoktan göstermemiz gereken şeydir. “Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki, Tanrı’nın adı ve öğretisi kötülenmesin” (1. Timoteos 6:1).

Tanrı’nın sözü kötülenmez. Davranışlarıyla saygıyı haketsin ya da etmesin, kocanıza saygı göstermekle, Tanrı’ya yücelik vermiş olursunuz! Sadece kocanız yanınızdayken değil aynı zamanda, onun hakkında konuştuğunuzda ve onu düşündüğünüzde de. Ona bu şekil bir saygı göstermemeniz demek, Tanrı’yı ve O’nun sözlerine leke sürmemiz anlamına gelir. Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz ancak “yaptıklarımızla O’nu yadsırız” (Titus 1:16 yı okuyunuz). “Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı’nın sözü kötülenmez” (Titus 2:4-5). “Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun” (Efesliler 5:22).

Emek vermeden. “RAB Tanrı Adem’e, karının sözünü dinlediğin ve sana, meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi, yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın” (Yaratılış 3:17). İnsanın düşmesinden sonra, erkeğe ve kadına ayrı birer ceza verildi; kadın doğumda acı çekecek ve erkeğin emek verip ya da işe girmesi gerekecekti. Öyleyse neden erkeğin cezası hem erkek hem de kadın tarafından paylaşılıyor? Neden bu yalanı satın aldık? Gurur yüzünden.

Gurur dolu bir kadına ne yapacağını veya nasıl para harcaması gerektiği söylenilmesi istenmez. Kendi parasını kazanırsa, parasının nasıl harcanacağına dair kendi kararlarını verebilir! Eşlerimizin himayesinden ve en sonunda da bizi korumalarından dikkat çekmeden sessizce gidebiliriz.

Ayrıca, eşlerin ev ve çocuk dışında farklı bir kariyeri olduğunda, çiftin çıkarları bölünür ve bizi birbirimizden bağımsız kılar. “Bir ev kendi içinde bölünmüşse, ayakta kalamaz” der Tanrı ve bizi bu konuda uyarır. İşiniz ya da kariyeriniz evliliğinizi mi mahvetti? (Ev Halkının İşleri bölümünü okuyunuz).

Saygı gösterin.   Tüm kadınlar kocalarının kendilerine aşağıdaki ayette yazdığı gibi davranmasını ister: “Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın” (1. Petrus 3:7). Sessiz, nazik ve kocalarımıza saygılı olarak, özellikle de güvenilmez bir yaşantıları varsa, erdemli ve saygılı br tutumla, kocalarımızın eve dönmesini seçerek, bu lütfu elde edebiliriz.

Nasıl saygı göreceğimizle ilgili Kutal Yazılar’dan bazı yazılar şunlardır:

Sevecen kadın olarak. “Sevecen kadın onur, zorbalarsa yalnızca servet kazanır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 11:16). Her zaman size ne söylenirse söylensin, herkese nezaketle cevap verin! Asla baskı yapmayın ya da aşırı tepki göstermeyin! Unutmayın, sizler kralın çocuklarısınız. Bu yüzden kraliyet ailesininin davrandığı gibi davranın! Kraliyet ailesinden olanlar, asla kötü olan duygularını göstermez ya da öfkelenmezler. Kötü olabilecek her türlü acıyı çeken Prenses Diana’yı düşünün, ancak o bunu göstermezdi ya da bununla ilgili olay çıkarmazdı.

Alçakgönüllülüğe sahip olma. “...Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur…” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:33).

Alçakgönüllü olma. “…Alçakgönüllülüğü ise onur izler” (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:12).

Saygı gösterme: Büyük saygı, sevgi, huşu ve saygı duygusu; korkmak. Birçok kadın kocalarına saygı duymaz veya onlara saygı göstermez. Hristiyan kadınlar olarak Kutsal Yazılar’ı nasıl görmezden geliyoruz? “Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin” (Efesliler 5:33).

Takdir etme: Onaylamak; el üstünde tutmak, anlamak, değer vermek, anlayış göstermek, değerini bilmek (Özellikle evlilik yemiminde) sevgi göstererek ilgilenmek, (duyguları) diri tutmak. Bir şeyleri kalpten yapma konusunu konuştuk. Eğer kocanız sizin hazinelerinizden biri değilse, yüreğiniz onunla değil demektir. “Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır” (Matta 6:21).

Bazen bir şeyi kaybettiğimizde ya da onu yanlış yere koyduğumuzda, onun bizim için ne kadar önemli olduğunun farkına varırırız. Sahip olduğunuz güzellikleri farketmeniz için kocanızı kaybetmeniz mi gerekiyor? Biliyorum çünkü başıma geldi.

Kocanızın duygusal ve ruhsal olarak şifa bulmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz? Rab size onunla konuşma fırsatı verirse, kocanızla tatlı ve nazik bir dille konuşun. “Okşayıcı dil yaşam verir, çarpık dilse ruhu yaralar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:4).

Bu bereketi siz alabilirsiniz. “Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur, mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:15). Kalbiniz neşeyle doluysa, bu kocanızın eve geri dönmesini sağlayacaktır. Şu anda olduğu yeri bırakıp tekrar size geri döndüğünde, sizinle ve çocuklarınızla yeniden mutluluğu bulacak mı?

Uyarı. Kocanız hakkında söylediklerinize dikkat edin. Utanç duygusal bir kanserdir. “Erdemli kadın kocasının tacıdır, edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:4). Yiyip bitirme, çürüme olarak tanımlanır, bu çürüme kurt gibi yer bitirir. “Ama sonu pelinotu kadar acı, iki ağızlı kılıç kadar keskindir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:4).

Güzel bir söz. Kocanızla asla günahları (zina, kötüye kullanma, alkol ya da uyuşturucu) üzerinden kendi sıkıntılarınız, korkularınız veya endişeleriniz, mali durumunuz ya da yaklaşmakta olan boşanmanız hakkında konuşmayınız. “Kaygılı yürek insanı çökertir, ama güzel söz sevindirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25). Ne zaman kocanız sizinle konuşmaya başlarsa, kendini yüceltilmemiş, üstüne gidilmiş ya da ezilmiş hissedecektir.

Şifa verir. Dilden akan sözlerin iki zıt etkisi olacaktır; hangisini seçeceksiniz? “Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin diliyse şifa verir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:18).

“İç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:22).

Neşeli yüz. Kalbinizden taşan neşe yüzünüze yansısın. “Mutlu yürek yüzü neşelendirir, acılı yürek ruhu ezer” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:13). Neşeli ve mutlu olmak ne demek öğrenelim. Mutlu olmak: memnun, neşeli, sevinç dolu olma. Neşeli: iyi bir eş olma, hoş, tatlı, şükreden, uysal.

Her zaman sevinin. Bizim durumumuzda mutlu olmak imkansız görünüyor. Nasıl mutlu ve neşeli olabiliriz? “Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin!” (Filipililer 4:4). “Her zaman sevinin” (1. Selanikliler 5:16). Rab’de sevinç buluruz. Bu, ruhsal savaşımızın en güçlü silahıdır; sıkıntı içindeyken Rab’bi övmek!!

Söylenmeden ve şikayet etmeden bir şey yapabilir misiniz? Durumunuzdan sürekli olarak başkalarına kocanızı şikayet ediyor, sızlanıyor ya da söyleniyor musunuz? Eğer yapıyorsanız, şükretmiyorsunuz!! “Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın...” (Filipililer 2:14).

Sırrı öğrendiniz mi? Bizim durumumuzda olan biri sızlanmaya hakkı olduğunu düşünebilir. Bunun yerine, eldekiyle yetinmeyi öğrenmeliyiz. “...Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim” (Filipililer 4:11-12).

Saygının Zıt Anlamı Aşağılama, Suçlama ve Eleştirme

Kocanızı aşağıladınız mı? Geçmişteki başarısızlıkları yüzünden onu suçladınız mı? Gittiği yerler ya da söyledikleri için onu eleştirdiniz mi? Şimdi zihninizi yenileme zamanıdır. Ciltler birbirinden kopana, sayfalar yıpranana kadar bu bölümü tekrar tekrar okuyun. Ruhunuzu inançla doldurmak için, kendinize 3x5 boyutlarında kartlar yaparak, üzerine ayetler yazın. Onları çantanızda bulundurun ve gün boyunca okuyun. “Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et” (2. Timoteos 2:15).

Sonuç olarak. Önce hepimiz sessiz kalarak bilge görünmek için çabalayalım. Daha sonra, konuşmaya başladığımızda, ağzımızdan çıkan sözcüklerin bilgece, kibar, saygılı ve ahlaklı olduğundan emin olun. Sözlerimiz hoş ve kibar olsun. Hayatımızdaki bu sıkıntıyı nasıl idare edeceğimiz konusunda, Tanrı’nın gözünde değerli olacak şekilde kocalarımızın tacı olalım!

Kişisel söz: Ağzımı bilgeliğe ve nezakete açmak. “Tanrı’nın Sözü’nden öğrendiklerime dayanarak, sessiz kalmayı, cevap vermeden önce beklemeyi ve söylediğim her kelimede kibar olacağıma söz veriyorum. Ayrıca, başkalarına örnek olmak ve Tanrı’ya ve sözüne övgülerimi sunmak için kocama karşı saygılı bir tutum sergileyeceğime söz veriyorum.”