Sharing is caring!

3. Bölüm İman Edin

İsa onlara şöyle karşılık verdi:

“Tanrı’ya iman edin.

—Markos 11:22

MwRYM-TUR-Front-cover

İman ediyor musun yoksa Korkuyor musun?

Korku, yenmeniz gereken en büyük savaşlardan biri olacaktır. “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen” Romalılar 12:21. Korku sizi imandan düşürecek ve tamamen düşmana karşı savunmasız bırakacaktır. Rab’be ve O’nun sözüne bakmak yerine, başkalarının size eşinizin ne yaptığını veya ne yapmadığını anlattığını dinlediğiniz zaman, Rab’be odaklanmayı başaramayacak, O’ndan vazgeçmeye başlayacaksınız.

Tanrı’nın evliliğinizi düzeltebileceğine iman edin. Evliliği düzelmiş kişilerin tanıklıklarını okuyun ve sizin evliliğinizin de bu tanıklıklara ekleneceğine inanın!

Bir iman örneği: Petrus’un hikayesini, Matta 14. bölüm 22 ayetten başlayarak okuyunuz. İsa, Petrus’tan suyun üzerinde yürümesini ister. Eğer O sizden suyun üzerinde yürümenizi isterse, tekneden inecek misiniz? Petrus’un İsa’ya seslendiği zamana bakın. Seslenirken hemen kelimesini kullandı. İsa hemen onlarla konuştu ve onları cesaretlendirdi. Petrus batmaya başladığında, Rab’be haykırdı, “İsa hemen elini uzatıp onu tuttu” (Matta 14:31).

Korku. Kendimize sormamız gereken soru şu olmalı: “Petrus neden battı?” “Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu” (Matta 14:30). Durumunuza ve önünüzde duran şiddetli savaşa bakarsanız batacaksınız! Petrus gözünü Rab’den ayırdı ve sonucunda korku doğdu! İncil’de “Korktu” diyor. Eğer gözünüzü Rab’den ayırırsanız, korkacaksınız.

Bunun yerine, İsa’ya bakın ve fırtınalarınızdan kurtulun. Fırtınanın ortasında uçakta olduğunuz zaman, bulutlardan yukarıya doğru uçak yükselişe çıktığında, çok sarsıntılı oluyor. Uçak kara bulutları geçer geçmez, uçuş sakin geçiyor, güneş parlıyor ve Tanrı’nın orada olduğunu neredeyse görüyor ve hissediyorsunuz! Şaşırtıcı bir şekilde, bulunduğunuz bakış açınızdan, aşağınızda kalan bulutlar beyaz ve yumuşak gözükmeye başlıyor.

Tanıklığınız. Diğer bir önemli nokta ise, teknede bulunan diğer kişilere ne olduğunu anlamaktır. (Tekneden inmeyen başkalarının da orada olduğunu unuttunuz mu?) Matta 14:33 şöyle der, “Teknedekiler, ‘Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun’ diyerek O’na tapındılar.” Tanrı’nın size, merhametini, iyiliğini göstermesine, sizi korumasına ve başkalarını O’na yaklaştırmanız için sizi kullanmasına istekli misiniz? Bunun ödülü çok büyüktür! Bunun adı müjdeciliktir. Başka kişiler sorunlar yaşadığında sizin yanınıza gelecek çünkü yaşadığınız şeylere rağmen, sizde esenlik görecekler.

Üstesinden Gelin

Rüzgar dindi. “Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi” (Matta 14:32). Savaşınız sonsuza dek sürmeyecek. Bu denenme İsa’nın Matta 16:18’de anlatmış olduğu “Kaya” olan Petrus’u yeterince güçlü yapmak için gerekliydi. Şeytan (ve onun yardımcıları) siz kaçıp pes etmediğiniz sürece, denenmelerinizin devam edeceğini size söyleyecektir.

Tanrı bizim asla “ölüm vadisinde” kalmamızı istemedi. Mezmur 23’te dediği gibi “Ölüm vadisinden geçsek bile” Şeytan’ın isteği Tanrı’nın bizi orada bıraktığını düşünmemizdir. Onun bizde uyandırmak istediği şey “umutsuzluktur” Tanrı bizim umudumuzdur ve umut, yüreklerimizde ekilen O’nun sözüne imandır.

İman 

İkinci örnek ise İbrahim’dir. Tanrı söz verdiğinde, İbrahim doksan yaşında olmasına rağmen, çocuğu yoktu. Romalılar 4:18’de der ki “Umutla iman etti.” Bu iyi bir şey değil mi? Tüm umutlar tükendiğinde bile, o Tanrı’ya iman etmeye ve O’nun sözünü kabul etmeye devam etti. Biz de aynı şeyi yapmalıyız.

Sahip olduğunuz imana göre yaşayın. “İsa, ‘İmanınız kıt olduğu için’ karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır” (Matta 17:20-21).

Eğer imanınız kıtsa. Eğer imanınız kıtsa, Tanrı’ya sormalısınız. İmanımız için bile bir mücadele halindeyiz. “İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür...” (1. Timoteos 6:12). “Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum” (2. Timoteos 4:7). “Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı” (Markos 6:5). Rab ellerini sizin ve evliliğinizin üzerine koyduğu zaman, imansız oluşunuzla ilgili mucize yapacak mı?

İman örnekleri. Kutsal Yazılar’daki imanlıları örnek alırız (İbraniler 11. bölümde “İman Örneklerini” bulabilirsiniz). Tanrı’nın vaatlerine göre hareket etmeliyiz. “...vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz” (İbraniler 6:12). Bu kitabın ilkelerinin peşinden giderek, sıkıntılı ve hatta yıkılmış evliliklerini kurtarmış olan birçok kadın var. Onların tanıklıkları sizin imanızı besleyecektir. Bir ilahide de söylediği gibi “Diğerleri için ne yaptıysa senin için de yapacaktır”. EncouragingWomen.org adresindeki web sitemizde, Tanrı’nın kurtardığı evliliklerin inanılmaz tanıklıklarını okuyun.

Şüphe Mahveder

Değişken ya da süpheli. Değişken olmamalısınız. Zihninizde kuşkuya yer vermemelisiniz ya da Tanrı’dan şüphe etmemelisiniz. “Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın” (Yakup 1:6-8). “Döneklerden tiksinir, senin yasanı severim” (Mezmurlar 119:113).

Eğer değişkenseniz, bu konuda sorunlar yaşıyorsanız, tek gerçek olan Tanrı’nın sözlerini okumalı ve üzerinde derin derin düşünmelisiniz! Evliliğinizi kurtarmak isteğinize karşı gelen, size birşeyler söylemeye devam eden kişilerden uzak durmalısınız. Ayrıca her zaman, Tanrı’nın evliliğinizi kurtarabileceğine, bunu istediğine dair olan imanınız hakkında herkese gerçeği anlatmalısınız.

Eylemsiz iman. “Ama biri şöyle diyebilir: ‘Senin imanın var, benimse eylemlerim.’ Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim” (Yakup 2:18). İmanınızı başkalarına eylemlerinizle gösterin. Kocanınızın eve döneceğine inanıyorsanız, öyle davranın. Kocanızın dolabını, yatağını, çekmecelerini boş bırakın ve alyansınızı taktığınızdan emin olun! “Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun?” (Yakup 2:20). Dua ettiğiniz şeyin gerçekleşeceğine inanıyorsanız, o kişiye değişmiş gibi davranmaya başlayın!

Tanrı’nın isteğine göre davranın. Kocanız eve geldiğinde, Kendiniz ve onun için olduğunu düşündüğünüz bir ev satın almayın. Onun yerine Vaat Edilen Topraklara kocanız olmadan girmeyin! Tanrı bekleyen bir Tanrı’dır. Baskı her zaman düşmandan gelir.

İmanınıza direnin. Kendinize, galip gelirseniz, Tanrı’nın vaat ettiği bol yaşamı alacağınızı hatırlatın. “Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin” (1. Petrus 5:9). Web sitemizdeki tanıklıkları tekrar tekrar okuyunuz. Başkalarının tanıklıklarını aklınızın bir köşesinde tutunuz. Bu tanıklıkları evliliğinizin kurtarılabileceğine ya da Tanrı’nın kocanınızı değiştirebileceğine dair şüpheleri olan ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın. (O sizi değiştirdi. Değil mi?).

İmanda Nasıl Büyürsünüz?

Söz. Nasıl imanlı oluruz ya da nasıl imanda büyürüz? “Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur” (Romalılar 10:17). Rab’bin sözünü ve başkalarının tanıklıklarını okuyun. Size inanan imanlı kadınlarla etrafınızı kuşatın. Tanrı kadınları size öğretecek ve sizi koruyacaktır. Çoğu zaman inancınızın neredeyse tükendiğini hissettiğiniz zaman, elinizde ne kaldıysa vermeniz gerektiğini düşünürsünüz. Birinin teşviğe ihtiyacı olduğunu anladığınızda, onu arayıp elinizde kalan iman damlasını onunla paylaşın. Telefonunuzu sevinçle kapatacaksınız çünkü Tanrı sizi imanla dolduracaktır. 1. Krallar 17:12-15 ayetlerinde anlatılan dul kadının İlyas’a son ekmeğini verdiği ve yaşadığı mucizeyi hatırlayın.

Düzeltilen birçok evlilik başarısız oldu çünkü kendi evliliklerini kurtarmak için mücadele ederken, başkalarının hayatlarına dokunamadılar. Bu İncil’e ve Tanrı’nın ilkelerine aykırıdır. Kendinize bir Teşvik Ortağı (arkadaşı) bulun ve ona evliliğini düzene koymasında yardımcı olun. Eğer liderlik vasıflarınız varsa, kilisede ya da evde Teşvik Derslerine de başlayabilirsiniz. Tanrı güçlü bir şekilde, başkalarının acılarına yardım etme ve başkalarının eksikliğini giderme konusunda beni kullandı ve Tanrı evlilikleri kurtarma çabalarımızı bereketledi.

İtaat. Tanrı’ya itaat en yüce zaferdir. İsa’nın ne dediğini unutmayın: Bana, “Ya Rab, ya Rab!” diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir. O zaman ben de onlara açıkça, “Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!” diyeceğim” (Matta 7:21, 23). Şimdi bildiklerinizi uygularsanız ya da yapmaya devam ederseniz, yaptığınız şey bu kitapta yer alan İncil ilkelerine aykırıysa, evliliğiniz düzelmeyecektir!

Tanrı’nın isteği. Eğer kalbiniz bunun Tanrı’nın isteği olmadığına ve bu kitaptaki Tanrı’nın prensiplerini takip etmemeniz konusunda sizi ikna ediyorsa, elbette o zaman Rab’den birşey isterken O’na karşı ne güveniniz ne de imanınız olacaktır.

Beklemelisiniz

Rab’bin zamanını bekleyin. Tanrı her seferinde bir şey üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Tanrı’nın zamanını beklemeliyiz. Bu, dua etmek için beklememiz gerektiği anlamına gelmez; sadece Tanrı’nın durumu uygun zamanda değiştirmesini beklememiz gerektiği anlamına gelir. Tanrı’ya şükürler olsun günahkâr olmama rağmen (kanı aracılığıyla) bizi terketmedi. Çoğu zaman savaş sizin adınıza şiddetle devam edecek. Evliliğiniz için mücadele etmeniz (ve kazanmanız) gereken birçok savaş var. Unutmayın, “Savaş Rab’bin savaşı olduğu gibi, zafer de bizimdir!”

Rab’bin bizi hemen duyduğunu bilmenin rahatlığına sahibiz, ancak cevap vermesi yavaş gözüküyor olabilir. Daniel kitabında bir melek onunla konuştu ve bize şu görümleri açıkladı... “Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı’nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu” (Daniel. 10:12-13). Savaşı kazanmak uzun sürebilir bu yüzden usanmayın. “Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın” (2. Selanikliler 3:13).

Tanrı’nın beni değiştirmesine izin vermek için söz veriyorum. “Tanrı’nın sözlerinden öğrendiklerime dayanarak, evliliğimi kurtarmak için, Tanrı’dan ve O’nun sözlerinden besleneceğime söz veriyorum. Gözümü imanın öncüsü ve tamamlayıcısı olan İsa’ya çevirerek korkuya karşı savaşacağım”