Sharing is caring!

.

17. Gedikte Durmak

“İçlerinde duvarı örecek,
gedikte durup önümde ülkeyi savunacak,
onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım,
ama hiç kimseyi bulmadım.

—Hezekiel 22:30

MwRYM-TUR-Front-cover

Tanrı’nın sözleriyle dua etmekten daha güçlü bir şey yoktur. Tanrı’nın evliliğimi eski haline getirmesini beklerken, 3x5 boyutlarında kartlar hazırlayarak ve her gün bu kartları birkaç kez okuyarak Tanrı’nın sözlerini yüreğime kazıdım. Daha sonra dualarımın çoğunluğu O’nun sözlerinden oluşmaya başladı. Bu şekilde dua etmek etkilidir. Yüreğinizde olan bu “hazineyi” size öğretmesi için bu bölümdeki duaları kullanın!

“Sevgili Göksel Babam, iç odama çekilip kapıyı örtüp ve gizlide olan Babam’a dua ediyorum. Gizlilik içinde yapılanı gören Babam beni ödüllendirecektir. Matta 21:22’de şöyle yazılmıştır. “İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.”

“Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda, bütün varlığımla seni arıyorum” (Mezmur 63:1). “Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur” “Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız’sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın” (2. Tarihler 14:11).

“RAB’bin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür...” (2. Tarihler 16:9). Tanı yüreğimi Tanrım.

“Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. Mesih’e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman, O’na bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız” (2. Korintliler 10:3-6).

Ey adil Tanrım! Kötülerin kötülüğü son bulsun... (Mezmurlar 7:9). “Kötü haberden korkmam, Yüreğim sarsılmaz, RAB’be güvenirim. Gözüm pektir, korku nedir bilmem, Sonunda düşmanlarımın yenilgisini görürüm” (Mezmurlar 112:7-8).

Çeşmem bereketli olsun. Ve gençken evlendiğim kocamla mutlu olayım. Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi olayım (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:18-19). “Gizli olan iç varlığım, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliği süsüm olsun. Bu, Tanrı’nın gözünde çok değerlidir” (1. Petrus 3:4). “RAB insanın tuttuğu yolu gözler, attığı her adımı denetler” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:21).

“...Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.” “İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, Yolunu bulamasın diye Önüne duvar öreceğim” (Hoşea 2:6). “...Sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, olsa bile ” (Hoşea 3:1). “Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak” (Yaratılış 2:24).

“İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti... İmansızlık edip Tanrı’nın vaadinden kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrı’yı yüceltti. Tanrı’nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi” (Bakınız Romalılar 4:18-21).

“Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz” (Romalılar 8:24). “Yaşam diyarında RAB’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu RAB’be bağla, güçlü ve yürekli ol; umudunu RAB’be bağla!” (Mezmurlar 27:13-14). “RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar” (Yeşaya 40:31).

“Çünkü kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi” (Yeşaya 64:4). “Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, hep RAB’bin evinde oturacağım” (Mezmurlar 23:6). Amin.

Zina İşleyenler için Dua

İşte bu yüzden kocamın yoluna dikenli çit çek, yolunu bulamasın diye önüne duvar ör. Dualarım ayetlerinden gelir. “O halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın” (Matta 10:9). Tanrım dualarımı duyduğun için teşekkür ederim. Amin.

“İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, yolunu bulamasın diye önüne duvar öreceğim. Oynaşlarının ardına düşecek, ama onlara erişemeyecek, onları arayacak, ama bulamayacak. O zaman, ‘İlk kocama döneyim’ diyecek, ‘Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!’” (Hoşea 2:7). “İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla dostça konuşacağım” (Hoşea 2:14). “Ağzından Baallar’ın adını sileceğim, adları bir daha anılmayacak” (Hoşea 2:17). “Sen de git, o (kocanı) sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile” (Hoşea 3:1).

“Suyu kendi sarnıcından, kendi kuyunun kaynağından iç. Pınarların sokakları, akarsuların meydanları mı sulamalı? Yalnız senin olsun onlar, paylaşma yabancılarla. Çeşmen bereketli olsun ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol. Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi, hep seni doyursun memeleri. Aşkıyla sürekli coş. Oğlum, neden ahlaksız bir kadınla coşasın, Neden başka birinin karısını koynuna alasın?” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:20). “İnsan koynuna ateş alır da, giysisi yanmaz mı? Korlar üzerinde yürür de, ayakları kavrulmaz mı? Başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur. Böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz” (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:27-29). “RAB insanın tuttuğu yolu gözler, attığı her adımı denetler” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:21).

“Öyle kadınlardan uzak dur, yaklaşma evinin kapısına. Yoksa onurunu başkalarına, yıllarını bir gaddara kaptırırsın. Varını yoğunu yer bitirir yabancılar, emeğin başka birinin evini bayındır kılar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:8-10). “Çünkü fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç kalır, başkasının karısıyla yatmak da ki- şinin canına mal olur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:26). “...Fahişelerle dostluk eden malını yitirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:3).

“Kralın yüreği RAB’bin elindedir, kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1). “...Onun yolundan gitmeyin. yere serdiği bir sürü kurbanı var, öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok. Ölüler diyarına giden yoldur onun evi, ölüm odalarına götürür” (Süleyman’ın Özdeyişleri 7:25-27). “Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir, RAB’bin gazabına uğrayan oraya düşer” (Süleyman’ın Özdeyişleri 22:14). “Çünkü fahişe derin bir çukur, ahlaksız kadın dar bir kuyudur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 23:27).

“Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder” (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:32). “Evet, soyguncu gibi pusuda bekler. Ve birçok erkeği yoldan çıkarır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 23:28).

“Yuvasından uzak kalan kuş nasılsa, Yurdundan uzak kalan insan da öyledir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 27:8). “Zina eden kadının yolu da şöyledir: Yer, ağzını siler, sonra da, ‘suç işlemedim’ der” (Süleyman’ın Özdeyişleri 30:20). “Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından. Ama sonu pelinotu kadar acı, iki ağızlı kılıç kadar keskindir. Ayakları ölüme gider, adımları ölüler diyarına ulaşır. Yaşama giden yolu hiç düşünmez, yolları dolaşıktır, ama farkında değil” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:3- 6).

“Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı’ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı’ya düşman eder” (Yakup 4:4). “Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır” (Efesliler 5:11-12).

“Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz” (2. Korintliler 10:3-5).

“...ama şimdi seviniyorum; acı duymanıza değil, bu acınızın sizi tövbeye yöneltmesine seviniyorum. Tanrı’nın isteğine uygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. Tanrı’nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acılarıysa ölüm getirir” (2. Korintliler 8:10).

“...Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi öyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz” (2. Korintliler 5:18-20).

“Bak, onu yatağa düşüreceğim; onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım” (Vahiy 2:22). “Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16). “Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13).

“Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır” (Luka 15:7).

“Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı’nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar” (Luka 15:10). “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi (Yuhanna 8:7). “...Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!” (Yuhanna 8:11).

“Ben de seni yargılamıyorum…”

Evliliği Düzeltme Duası

“Duamı işit, ya RAB, kulak ver yakarışıma, gözyaşlarıma kayıtsız kalma...” (Mezmurlar 39:12). “Bense mazlum ve yoksulum, düşün beni, ya Rab. Yardımcım ve kurtarıcım sensin, geç kalma, ey Tanrım!” (Mezmurlar 40:17).

“Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana” (Mezmurlar 41:9). “Beni aşağılayan bir düşman olsaydı, katlanabilirdim; bana küstahlık eden bir hasım olsaydı, gizlenebilirdim. Ama sensin, bana denk, yoldaşım, yakın arkadaşım” (Mezmurlar 55:12- 13).

“Ey adil Tanrım! Kötülerin kötülüğü son bulsun, doğrular güvene kavuşsun, Sen ki akılları, gönülleri sınarsın” (Mezmurlar 7:9). “Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü, ayakları gizledikleri ağa takıldı” (Mezmurlar 9:15). “Ey Tanrı, onları suçlu çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar” (Mezmurlar 5:10). “Bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak, ansızın geri dönecekler utanç içinde” (Mezmurlar 6:10). “Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum; kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin” (Mezmurlar 31:17). “Ya RAB, sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!” (Mezmurlar 31:1).

“Düzenler kursalar sana, aldatmaya çalışsalar, yine de başarılı olamazlar” (Mezmurlar 21:11). “Düşmanlarım geri çekilirken, sendeleyip ölüyorlar senin önünde” (Mezmurlar 9:3). “Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin, sonsuza dek adlarını sildin” (Mezmurlar 9:5). “Yakında kötünün sonu gelecek, yerini arasan da bulunmayacak. Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak” (Mezmurlar 37:10-11).

“Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın” (Mezmurlar 5:12). “Esenlik içinde yatar uyurum, çünkü yalnız sen, ya RAB, güvenlik içinde tutarsın beni” (Mezmurlar 4:8). “Sıkıntılı gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin” (Mezmurlar 50:15).

“Ey RAB’be umut bağlayanlar, güçlü ve yürekli olun!” (Mezmurlar 31:24). “Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; çobanlık et onlara, sürekli destek ol” (Mezmurlar 28:10). “Yaşam diyarında RAB’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok umudunu RAB’be bağla, güçlü ve yürekli ol; umudunu RAB’be bağla!” (Mezmurlar 27:13-14).

“Çünkü kocan, seni yaratandır. O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir... Tanrın diyor ki, ‘RAB seni terk edilmiş, ruhu kederli bir kadın, genç yaşta evlenip sonra dışlanmış bir kadın olarak çağırıyor’” (Yeşaya 54:5-6).

Tanrı’nın zaferi sizinle olsun!

Kişisel söz: Kocam ve evliliğim için Ruh’ta savaşmak. Tanrı’nın Sözü’nden öğrendiklerime dayanarak, bedende savaşmaya devam etmek yerine Ruh’ta savaşacağıma söz veriyorum. Bedende savaşırken ruhsal savaşı kaybettiğimin farkındayım. Bu nedenle, evliliğim ve ailem için enerjimi, düşüncemi ve hayatımı ruhta savaşarak harcayacağıma söz veriyorum.

İmanda pekişmek ve teşvik almak için, web sitemizdeki tanıklıkları okuyabilir ya da kitap sipariş verebilirsiniz.

Evliliğiniz bu kitap veya hizmetimiz vasıtasıyla düzeldiyse, tanıklık kitabımızda yayınlayabilmemiz için lütfen bize yazın. Rab’be hak ettiği övgüyü verelim ve dünyaya teşvik vermek için Tanrı’nın neler yaptığından bahsedelim. “Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler ” (Vahiy 12:11).

Yazar Hakkında

Erin Thiele'in Dallas, Axel, Easton ve Cooper adında dört oğlu  ve Tyler, Tara ve Macy adında üç kızı vardır. Kızı için Bilge Kadın olma yolculuğu, Tyler sadece iki yaşındayken başladı. 1989'da Erin’in kocası evi terketti ve sonunda ondan boşadı. Erin yaşadıklarına çözüm bulmak için bir çok yol aradı ancak ihtiyacı olan yardımı ya da umudunu bulamadığında RMI'yi(Hizmeti) kurdu

Bu kitap ve Wise Woman(Bilge Kadın) çalışma kitabı, kocasının eve geri dönmesi için  Rab'bin yol göstererek yazdığı büyük bir kitaptı. Daha sonra bir çok kadın da Erin'in kitabından yardım almıştır.

Erin, kalbi kırılmış kişiler için Kutsal Yazılardan ayetler kullanarak başka birçok kitap daha yazdı. 'Sözünü gönderip iyileştirdi onları,

Kurtardı ölüm çukurundan.' (Mezmurlar 107:20)

Hangi sorunla karşılaşıyor olursanız olun size yardımcı olması için birçok kaynağımız bulunmaktadır. Tüm kitapları bulmak için lütfen www.encouragingbookstore.com adresini ziyaret edin ya da www.Amazon.com adresinden çıktısını alın.

Tanrı hayatınızda ve evliliğinizde çalışıyorsa, web sitemize gelin ve üye olun: RestoreMinistries.net veya RMIEW.com.

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.

Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,

RAB’bin lütuf yılını,

Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek,

Yas tutanların hepsini avutmak,

Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak

–Kül yerine çelenk,

Yas yerine sevinç yağı,

Çaresizlik ruhu yerine

Onlara övgü giysisini vermek– için

RAB beni gönderdi.

Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için,

Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.

O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,

Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak

Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar.

—Yeşeya 61:1–4