Sharing is caring!

.

14. İlk Taşı Atsın

“İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!”

—Yuhanna 8:7

MwRYM-TUR-Front-cover

Zina:
Boşanmak için Sebep mi
yoksa
 Affetmeli miyiz?

 

Zina affedilebilir mi?

Evet. İsa zina işleyen kadına şöyle dedi: “…Hiçbiri seni yargılamadı mı?” … “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!” (Yuhanna 8:10-11). Aslında Yuhanna 8:10’da İsa’nın da bize dediği gibi, zina işlemek boşanma için bir gerekçe değildir aksine, bağışlamak için bir gerekçedir.

Ayrıca Hoşea’da bağışlayan bir eş örneğimiz vardır. RAB bana şöyle dedi: “…RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başka- sınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile” (Hoşea 3:1). Daha sonra 1. Korintliler 6:11’de şöyle der. “Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.” Bizler Rab’bin kanıyla bağışlandık.

Ancak yine de birçok pastör zinanın bir boşanma gerekçesi olduğunu söylemektedir. “Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur” (Matta 5:27-28). Eğer zina işlemek bir boşanma sebebiyse o halde kadınların çoğu kocasını boşayabilir, çünkü televizyonda ya da dergilerde gördükleri kadınlara şehvetle bakan çok erkek vardır.

Eğer zina işlemişseniz ve kocanız sizin sadakatsizliğinizden bihaberse günahınızı kocanıza itiraf etmelisiniz. “Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13).

Kocam zina işlerse onu affetmeli miyim?

İsa ne yaptı? Zina işleyen kadına şöyle dedi. “...Hiçbiri seni yargılamadı mı?” “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!” (Yuhanna 8:10-11). Siz kocanızı yargıladınız mı?

Ama o bu günahı tekrarlıyor!

Petrus İsa’ya “‘Kaç kez kardeşimi affetmeliyim, yedi kez mi?’ diye sorduğunda, İsa şöyle cevap verdi ‘Yedi kez değil’ dedi. ‘Yetmiş kere yedi kez derim sana’” (Matta 18:22’ye bakınız). Kadınlar kocaları aynı günahı işlemeye devam ettiğinde (benim kocam gibi) bir pastör ya da danışman kadınları kocalarının asla değişmeyeceğine dair ikna eder ancak bu Kutsal Yazılar’a uygun değildir.

Eğer bu doğru olsaydı, 10 kişiden 9’unun evliliği düzelmezdi. Düzelen evliliklerin birçoğu eşleri tarafından defalarca aldatılmış olanlardır. Hepsi olmasada, çoğunun tövbe etmek için geniş zamanı vardı fakat reddettiler. Ancak Tanrı kadının duasını duydu ve kocasının hayatından zina günahını aldı. (Daha fazla bilgi için dua etmeniz konusunda sizi eğitecek “gedikte durmak” adlı 17. bölümü ve dua ve orucun gücünü anlatan 16. bölümü okuyunuz).

Günah işlemediniz mi? O halde kocanıza ilk taşı atın. İsa zina işleyen kadını cezalandırmak isteyenlere de aynısını söyledi. “Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, ‘İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!’ dedi” (Yuhanna 8:7). Günahınızın olmadığını düşünüyorsanız o halde ilk taşı kocanıza siz atın. “Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz” (1. Yuhanna 1:8).

Ben asla onun işlediği tarzda bir günah işlemedim! Benliğin işleri bellidir. Tanrı’nın günahı nasıl gruplandırdığına bir bakalım. Tanrı günahı böyle görür: “Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir” (Galatyalılar 5:19-21).

Ya onu affetmezsem. Onu affetmememin ciddi sonuçları nedir? “Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz” (Matta 6:15).

“Günahkârların, Tanrı Egemenliği’ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız” (1. Korintliler 6:9-11). “Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocası aracılığıyla kutsanır...” (1. Korintliler 7:14). Siz ve eşiniz tek beden olduğunuza göre, bizim önerimiz Tanrı’ya sizi kendi benzerliğine dönüştürmesi için daha çok yaklaşmanız. O’na yaklaştıkça kocanızda harika değişimler gerçekleşecek, çünkü siz tek bedensiniz. Kocanız kutsal kılınacak. Ancak günah işlemeye devam ettiğiniz sürece, kutsal kılınmayacaksınız.

Ama daha önce de zina işledi. Kaç kez bağışlayabiliriz diye sorulduğunda, İsa’nın ne dediğini hatırlayalım. “Günde yedi kez size karşı günah işler ve yedi kez size gelip, ‘Tövbe ediyorum’ derse, onu bağışlayın” (Luka 17:4). (9. Bölümü okuyunuz).

Ancak tövbe etmedi! İsa günahlarınız için çarmıha gerilirken, şöyle dua etti. “İsa, ‘Baba, onları bağışla’ dedi. ‘Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar...’” (Luka 23:34) (9. bölümü tekrar okuyunuz).

“Kötülüğe yenilme kötülüğü iyilikle yen.” Tanrı, peygamber Hoşea’ya karısı Gomer sadakatsiz olmasına rağmen onunla yeniden evlenmesini söyledi. “...Çünkü o benim karım değil artık, ben de onun kocası değilim...” (Hoşea 2:2). “...O zaman, ‘ilk kocama döneyim’ diyecek, ‘Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!’” (Hoşea 2:7). RAB bana şöyle dedi: “... sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile” (Hoşea 3:1). Tanrı, kendi gelini olan kiliseye olan bağlılığını göstermek için Hoşea ve Gomer’in hikayesini kullandı (bkz. Hoşea kitabı). Luka 15’te baba servetini sefahate harcayan oğlu için, besili danayı kesti. Büyük oğlu geldiğinde, babası şöyle dedi: “Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu!” Kocanız sizin için geldiğinde ne bulacak. Besili dana mı, bir yüzük mü, yoksa yargılanma mı?

Ona bir daha güvenebilir miyim? RAB diyor ki, “İnsana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği RAB’den uzaklaşan kişi lanetlidir... Ne mutlu RAB’be güvenen insana, güveni yalnız RAB olana!” (Yeremya 17:5-7). İnsanlar bana kocama nasıl güvenebileceğimi soruyor. Ben de onlara ben Rab’be güveniyorum diye cevap veriyorum. Rab kocamın bana sadık olmasını sağlayacaktır. Rab’be yücelik olsun.

Kocama nasıl yardımcı olabilirim. Onun için dua et! “Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür” (Markos 14:38). Tanrı eli işte gözü oynaşta olan kocaların yüreklerini değiştirdi. (Bunlar kocası yıllardır evde olan kadınlar).

Tanrı emin olmak için size denenmelere tabi tutabilir fakat bu bir aldatma değildir. Tanrı size şifa verip, sizi kurtardığında şöyle der: “Tamamlandı.” Zinadan tamamen kurtulma ve şifa bulma bitti. Unutmayın ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Hanımlar kocanıza eve dönmesi için baskı yaparsanız ya da onu kandırırsanız, sonuçları olacaktır. Bu yüzden beklemeyi öğrenin. “RAB’bin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz” (Süleyman’ın Özdeyişleri 10:22).

Rab’bin sözleri eğer kocamız bizi aldatıyorsa, bize ne yapmamız ya da yapmamamız gerektiğini söyler?

Başkasını pohpohlayan kişi, ona tuzak olur. (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:5). “Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin” (Efesliler 4:29). Pohpohlama ve gelişmesine yardımcı olma arasındaki fark şöyledir: Bir insan birini pohpohladığında, pohpohlananın motivasyonu artar. Başkasının gelişmesine yardım etmek isteyen kişi karşılığında birşey beklememeli. İki kadın da aynı şeyi söylüyor olabilir ancak yürekleri farklıdır. Sizin nasıl bir yüreğiniz var? Başkalarına kocanıza yaptığınız iyiliği dillendirip bu durumdan şikayet ediyor musunuz? Sizi duyup duymaması önemli değildir. Tanrı duyuyor ve yüreğinize bakıyor.

Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelebilir. “Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini –fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü– öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor” (Koloseliler 3:5-6). “Çünkü, ‘Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim’ ve yine, ‘Rab halkını yargılayacak’ diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı’nın eline düşmek korkunç bir şeydir” (İbraniler 10:30-31). Eğer hala kocanızı affetmediyseniz, Tanrı’nın gazabını yaşadığınızda da sevinecek misiniz? “Düşmanın düşüşüne keyiflenme, sendelemesine sevinme. Yoksa RAB görür ve hoşnut kalmaz ve düşmanına duyduğu öfke yatışır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 24:17-18).

Aldanmayın-kocanızın ne yaptığını araştırmanıza gerek yok.

“Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok; bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur” (Luka 8:17). Tanrı sizi korumak için saklıyor. Ancak Tanrı’dan gizli iş çevirenlerin vay haline. Lütfen aynı hatayı yapmayın. “Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır” (Efesliler 5:12). Hanımlar, kocanızın günahlarından bahsetmeyin artık. Bu Tanrı’yı yüceltmez. Tersine, onun hakkında konuşarak Şeytan’ı hoşnut etmiş olursunuz.

Zina İşleyen Erkek ve Kadın İçin

Kutsal Kitap Bize Ne Söylüyor?

Bir adamı zinaya iten pohpohlanmaktır. “Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından. Ama sonu pelinotu kadar acı, iki ağızlı kılıç kadar keskindir. Ayakları ölüme gider, adımları ölüler diyarına ulaşır. Yaşama giden yolu hiç düşünmez, yolları dolaşıktır, ama farkında değil” (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:3–6). Siz kocanızı küçük düşürürken, kocanızın sizi aldattığı kadın onu göklere çıkarıyordu. Siz onunla hemfikir değilken, o kadın onu kabul ediyordu. Bu sizin için değişti mi peki?

Kocanızı manevi ölüme ve zinaya çekiciliğini kullanarak çekti. “Onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı, tatlı diliyle peşinden sürükledi. Kesimevine götürülen öküz gibi hemen izledi onu delikanlı; Tuzağa düşen geyik gibi, ciğerini bir ok delene kadar; Kapana koşan bir kuş gibi, bunun yaşamına mal olacağını bilmeden” (Süleyman’ın Özdeyişleri 7:21-23). Kocası zina çukuruna düşen birçok kadın kocalarını uyardıklarını ancak onlara kulak asmadıklarını söyledi (8. bölümde bu konuyla ilgili detayları bulabilirsiniz).

Bir adamı zinaya iten pohpohlanma isteğidir. “Zina eden kadından, yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 7:5). En son ne zaman kocanızı övdünüz? Onu teşvik ettiniz mi? Söylediği bir şey için heyecanlandınız mı? Övgüye aç olduğu için sizi aldatmasına şaşırdınız mı?

Pohpohlanan adamın maddi sıkıntılar yaşaması kaçınılmazdır. “Seni kötü kadından, başka birinin karısının yaltaklanan dilinden koruyacak olan bunlardır. Böyle kadınların güzelliği seni ayartmasın, bakışları seni tutsak etmesin. Çünkü fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç kalır, başkasının karısıyla yatmak da kişinin canına mal olur. İnsan koynuna ateş alır da, giysisi yanmaz mı? Korlar üzerinde yürür de, ayakları kavrulmaz mı? Başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur. Böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz. Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Payına düşen dayak ve onursuzluktur, asla kurtulamaz utançtan” (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:24–33). Pek çok kadın, kocalarının davranışlarından veya zina sırasında söylediklerinden dolayı şaşırmaktadır. İncil bu konuda açıktır: Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder.

Tanrı adamın maddi sıkıntılar yaşayacağını söylüyor. “Bilgeliği seven babasını sevindirir, fahişelerle dostluk eden malını yitirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:3). Kocaları şirkette çok başarılı oldukları için onların asla maddi sıkıntılar yaşamayacağını söyleyen birçok kadın oldu. Tanrı’nın sözü herkes içindir. Bu prensibi tartışmaya gelen her kadın daha sonra bana kocasının finansal çöküşünden ve zinadan dolayı servetini nasıl boşa harcadığını anlattı!

Zina yapan kadın, adamı ağına düşürmek için dışarıdadır. “Derken kadın onu karşıladı, fahişe kılığıyla sinsice. Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın. Bir an bile durmaz evde” (Süleyman’ın Özdeyişleri. 7:10-11). Bu sizi tanımlıyor mu? Siz dikbaşlı mısınız? Evde dışarda olduğunuzdan daha az mı zaman geçiriyorsunuz? “Çünkü fahişe derin bir çukur, ahlaksız kadın dar bir kuyudur. Evet, soyguncu gibi pusuda bekler ve birçok erkeği yoldan çıkarır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 23:27-28).

Zina eden kadın yanlış bir şey yapmadığını düşünerek kendini aldatır. “Zina eden kadının yolu da şöyledir: Yer, ağzını siler, sonra da, ‘suç işlemedim’ der” (Süleyman’ın Özdeyişleri 30:20). Evlilikleri konusunda yardım isteyen çoğu kadın, “ben yanlış bir şey yapmadım” diyerek söze başlamaktadır. Evliliğinizin çöküşüne neden olduğunuzla ilgili tüm sorumluluğu alıyor musunuz? Kocanızın günahına değil de uzun vadede ne yaptığınıza bakmazsanız, evliliğiniz düzelmeyecektir.

Fuhuş işleyenler Tanrı’nın düşmanıdır. “Ey vefasızlar, (Eski çeviri: fuhuş işleyenler) dünyayla dostluğun Tanrı’ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı’ya düşman eder” (Yakup 4:4).

Tanrı tövbe etmesi için zaman verecek, eğer etmezse o zaman büyük sıkıntılar yaşanacak. “Bak, onu yatağa düşüreceğim; onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım” (Vahiy 2:22). Bu durumu hizmetimizde sürekli görüyoruz. Zina işlemeye devam eden tüm erkekler sonunda büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu yüzden kocanız yardım ararken evinde huzurlu olduğunu bilmelidir. Dırdırcı kadının artık evde olmadığını bilmelidir. Eğer Tanrı kocanızı eve göndermediyse demek ki hala hazır değilsiniz. Tanrı kocanızın sizinle irtibata geçmesini sağlayacak bir zemin oluşturma gücüne sahiptir. Bu Tanrı’nın problemi ya da kocanızın problemi değil; sizin probleminizdir. Sizde büyük bir değişim olunca, Tanrı sözüne sadık kalarak size onu döndürecektir. O zamana kadar, Tanrı sizi içten dışa değiştirmek için saklıyor. Aynı zamanda tövde etmeyen en az dört kadının da ciddi hastalıklarla boğuştuğunu gördük.

“Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim” (Vahiy 2:23). Ayrıca bir çocuğun öldüğü iki durumla da karşılaştık. Bir kadın, doktorların söylediğine göre, düşük yaptı. Diğer kadın da kocasının peşinden gitmeye devam etti ve onun büyük oğlu beyin tümöründen öldü.

Bu ruhsal bir savaştır. Ruhta savaşılmalı ve kazanılmalıdır. Lütfen 8. bölümü tekrar okuyunuz. Ayrıca 17. bölümde zinaya karşı dua örnekleri bulunmaktadır. Her zaman ayartılmaya karşı dayanın. Kitaplar, talk showlar ve iyi niyetli arkadaşlar sizi aşkınız için savaşmanız konusunda ya da daha romantik olmanız konusunda bir düşünceye iter ancak tecrübe ettiğimiz sizin daha çok acı çektiğiniz ve sonun felaket olmasıdır. Bunların hiçbiri şuan yaşadığınız şeyin nedeni ya da çözümü değildir. Bu ruhsal bir savaştır. Ruhla savaşılmalı ve kazanılmalıdır. 1. Korintliler’de söylerdiği gibi cevabı her zaman sevgidir.

Kocanız size güvenebileceğini gösterdiğinde (çünkü onu size geri getirmeye çalışmayacağınızı biliyor ama onun gitmesine izin verdiğinizi de biliyor.) O zaman Hoşea kitabında anlatıldığı gibi onu ikna etmenin zamanı geldi. Bu konuyla ilgili iyi bir eğitim almak istiyorsanız, “İkna Etme ve Koşulsuz Sevgi” soru-cevap videosu, şu anda evliliği düzelmiş birçok kişiye yardımcı oldu.

Ayartmakla ikna etmek farklı kavramlardır. Tatlı dil, affetme, huzur bulma onu size çeker. Kocanızı ikna etme konusunda hüsrana uğratmayın. Yüksek sesle ve net bir şekilde sevgi sözcüklerinizle onu affettiğinizi haykırın. “İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, onunla dostça konuşacağım” (Hoşea 2:14).

Kocanız aradığında veya geldiğinde heyecanlı olun. Heyecanınızla, coşkunuzla, ve sesinizin tonuyla ona sevildiğini hissettirin. Ancak gitmesine asla izin vermediyseniz, onu kendinizden uzaklaştırırsınız. Önce gerçekten gitmesine izin verdiğinizden emin olmalı, sonra onu nazik sözlerinizle kendinize çekmeye başlayın. Heyecanlı olmanın peşinde değil mi, o zaman coşkuyla ve onu özel hissettirerek sevdiğinizi hatırlatacak bir ses tonuyla heyecanın ne demek olduğunu bilmesini sağlayın. Ancak onun gitmesine asla izin vermediyseniz, sizden uzaklaşacaktır. Önce gerçekten onu bıraktığınızı bilmesini sağlayın, bırakın bundan emin olsun sonra onu nazik sözlerle ikna etmeye çalışın.

Anlaşarak. Birçoğu aldatıldığında kocalarının onlara fiziksel yakınlık göstermeleri durumunda ne yapmaları gerektiğini soruyor.

“Ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi, erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir. Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki, kendinizi denetleyemediğiniz için Şeytan sizi ayartmasın” (1. Korintliler 7:2-5).

Eğer yasal olarak evliyseniz, ilişki yaşamayı reddediyor, onun ilerlemesine izin vermiyor, onunla uyumuyorsanız (her ne olursa olsun) o zaman Şeytan’ın sizin hayatınızda çalışmasına müsade ediyorsunuz demektir. İmanlı olmayan bir kadın, kesinlikle kocasına yatağında uyumamasını söyler. “Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile kendilerini sevenleri sever” (Luka 6:32).

Bir günahkâr ya da “kirli sayılan” biri İsa’ya geldiğinde, her zaman nazikçe yanıt verdi ve hatta onlara dokundu. Kendisine gelenleri hiçbir şekilde kovmayacağını söylüyor! (Bakınız Yuhanna 6:37). Bir günahkârın Rab’be ne sıklıkta geldiği önemli değildir, Rab kendisini tekrar reddedeceklerini bilmesine rağmen, onları kovmaz. Sizler Mesih’in taklitçileri misiniz?

Ancak, yukarıdaki ayet açıkça hala yasal olarak evli olanları kapsamaktadır. Eğer boşanma gerçekleşmişse, Şeytan’a davetiye çıkarmayın. Eski kocanız sizinle ilişki istediğinde o zaman siz bundan uzak durmalısınız.

Kişisel söz: bağışlamak. Kutsal Yazılar’dan öğrendiklerime dayanarak, Tanrı’ya güveneceğime söz veriyorum. Kocamı günlük olarak affetmeye devam edeceğim. Sakin ve yumuşak huylu kalacağım.