Sharing is caring!

13. Harika Öğütçü

‘…Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.’

—Yeşeya 9:6

MwRYM-TUR-Front-cover

Kocam boşanma davası açıyor; ne yapmalıyım?

Beni savunacak birini nasıl bulurum?

Kendimi ve özellikle de çocuklarımı nasıl koruyabilirim?

Durumunuzu bilen insanlar, sizi, mal varlığınızı ve çocuklarınızı korumak için iyi bir Hristiyan avukat bulmanızı tavsiye ediyor olabilir. Bunu söyleyen kişiler, Hristiyan bir arkadaşınız, bir danışmanınız ya da hatta pastörünüz bile olabilir. Kocam benden boşanırken, ben de iyi niyetli olan Hristiyanlardan aynı tavsiyeyi aldım, Tanrı’ya şükür İncil’imde Tanrı’nın boşanma davası hakkında söyleyediklerini ararken “Harika Öğütçü”yü buldum.

Rab’bin sözlerinde, beni korumak ve savunmak için söz verdiğini öğrendim! Ben de O’nu seçtim ve Sözü’nün bana yapmamı söylediği şeyi yaptım. Rab sadece sadık değildi, aynı zamanda herhangi bir avukat ya da mahkemeden daha güçlü biriydi, çünkü ben yalnızca O’na güvendim.

Bu ilkeleri sayısız bir şekilde başkalarıyla paylaştım. Her biri, bu ilkelere uyarak durumlarını tersine çevirdirdiler ve bir zamanlar savaşın olduğu yere barış geldiğini öğrendiler.

Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? “Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi?” (Romalılar 11:33–34). Rab’le konuşun, sonra sessizce O’ndan işitmeyi bekleyin.

Vay haline dikbaşlı. Mısır dünyayı temsil eder. “RAB, vay haline bu dikbaşlı soyun! diyor, Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak günah üstüne günah işliyorlar. Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek, Mısır’ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar” (Yeşaya 30:1–2).

Mahkeme sisteminde koruma istediniz mi? Avukatınıza, Rabbiniz’den daha fazla güveniyor musunuz? RAB diyor ki, “İnsana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği RAB’den uzaklaşan kişi lanetlidir” (Yeremya 17:5).

Sana dokunmaz. “Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin” (Matta 5:40). Genellikle kaygı duyduğumuz şey kocalarımızın bize bakmayacak ve bizden çocuklarımızı koparacak olmasıdır. Eğer kocanızı düşmanınız olarak görür, onunla bir savaş içine girerseniz o da sizinle savaşacaktır. Bunu daha önce yaşamadınız mı?

Boşanmış birçok kişi size böyle korkunç hikayeler anlatarak sizi iyi bir avukat tutmaya iter. Hatırlamanız gereken sadece şudur: “Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile, sana dokunmaz” (Mezmur 91:7). Onun yerine, “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen” (Romalılar 12:21). Avukatınız yerine sadece sizi koruması için Tanrı’ya güvenin.

Kutsalların önüne değil imansızların önüne çıkmaya cesaret eder mi? “Sizden birinin öbürüne karşı bir davası varsa kutsallar önünde değil de, imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi?” (1. Korintliler 6:1). Bu çok sağlam bir öğretidir. Tanrı’ya meydan okuyabilir miyiz? Sadece mahkemeye çıksanız bile, imansızların önüne çıkmış oluyorsunuz.

Birçok eyalette, boşanma evrakları size verilmişse, mahkemeye çıkmazsanız yasayı ihlal etmiyorsunuz. Gitmezseniz hükmen kaybedersiniz. Bazı kişiler gidemeyeceğini belirten bir feragatname imzalar, bazı yerlerde (Florida da olduğu gibi) ne bir kağıt imzalamanız gerekir ne de mahkemeye çıkmanız gerekir.

Size yapmalısınız diyenlerin sözünü dikkate almayın ve olacakları gözden geçirin. Rab bana bu ayeti tam anlamıyla boşanma belgelerim geldiğinde gösterdi. Bu yüzden ne evrakları imzaladım ne de boşanmaya gittim. Tanrı beni kurtardı. Bir avukata gitmiş ya da mahkemeye çıkmış olsaydım, Tanrı’nın elinin güçlü bir şekilde bana dokunduğunu göremezdim.

Melekleri yargılayacağız. “Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz? Madem dünyayı yargılayacaksınız, böyle önemsiz davaları görmeye yeterli değil misiniz? Bu yaşamla ilgili davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?” (1. Korintliler 6:2–3). Tanrı bu dünyayla ilgili meselelerin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu gösteriyor.

Bu yaşamla ilgili davalar. “Bu yaşamla ilgili davalarınız olduğunda, inanlılar topluluğunda en önemsiz sayılanları mı yargıç atıyorsunuz?” (1. Korintliler 6:4). Ülke kurulduğu zamandan beri, bugün de mahkemeler İncil öğretisini izlememektedir. Sonuç olarak, imanlıların hayatında yönetimler ve yükümlülükler var. Size yardım edecek mahkemeleri tercih ederseniz, Tanrı yerine onların yargısını seçmiş olursunuz.

İmansızlar önünde. “Sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda. Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde!” (1. Korintliler 6:5-6). Kilise, İncil öğretilerini görmezden gelmeye başladığında, kilisenin düzelmesini de görmezden gelmeye başladılar.

Kilise ile karşı karşıya kaldıktan sonra, zina günahından dönen bir adam hiç duymadım. Bazıları geçici olarak değişti, ancak her durumda diğer kadına geri döndüler! O yüzden pastörünüzden kocanızla konuşmasını istemeyin. Tanrı’nın kocanızın kalbini değiştir- mesine ve yumuşatmasına izin verin.

Haksızlığa uğrasanız ya da dolandırılsanız daha iyi. “Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde! Aslında birbirinizden davacı olmanız bile sizin için düpedüz yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı? Bunun yerine, siz kendiniz haksızlık edip başkasını dolandırıyorsunuz. Üstelik bunu kardeşlerinize yapıyorsunuz” (1. Korintliler 6:7–8). Tanrı haksızlığa uğramanın ya da dolandırılmanın (aldatılmanın ya da kandırılmanın) daha iyi olduğunu söylüyor.

Boşanma sürecinde olan birçok kadınla konuştum. Kocalarından ne koparabilirlerse kârdır düşüncesine kendilerini çok kaptırmışlar. Eğer hatalı olduğunuzu kabul etmezseniz, kocanız sinirlenecek ve sert biri olacaktır. Kızıldenize geri gitmeye devam ederseniz, Tanrı’nın kurtuluş gücünü asla göremeyeceksiniz! Şunu unutmayın, “... ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar….” (Markos 4:19).

Dimas’ın Pavlus’u terkettiği söylendi çünkü dünyasal kaygılar Söz’ü boğdu. Sonraki ayet bize şöyle der: “Dikenler arasında ekilen de şudur: Sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller” (Matta 13:22). Kutsal Yazılar bunun özellikle “kaygı” ve “zenginlikler” yüzünden olduğunu söylüyor. Para, mal ve mülk için kaygılanmayın.

Çocuklar için ödenen nafaka yetersiz gözükse de, Tanrı’nın tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inanın. Birçoğu imandan düştü çünkü Söz’ü boğdular. Boşanma kağıtlarımda çocuklarım için yeterli nafaka alamayacağım yazıyordu. Tanrı kocamın kalbini yumuşattı çünkü ben Rab’be güvendim. Kocamdan daha fazla nafaka istemedim, buna rağmen, Tanrı kocamın kalbine dokundu, ve ona evimizin faturalarını ödeme isteği verdi.

Sizin için yenilgidir. “Aslında birbirinizden davacı olmanız bile sizin için düpedüz yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı?” (1. Korintliler 6:7). Bu sizin cevabınızdır: Eğer eşinize dava açmak istiyorsanız, bu sizin için düpedüz yenilgidir. Paraya ya da mülk’e sahip olabilirsiniz, ama kocanızı kaybedeceksiniz.

Kimse Rab’bi göremeyecek. “Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek” (İbraniler 12:14). Eğer Mesih’in davrandığı gibi davranmak isterseniz (İsa kesinlikle masumdu) bu ayeti hatırlayın, “Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı” (1. Petrus 2:23). Tanrı kocanızın hayatında çalışmaya başlayabilir çünkü siz artık yaşam tohumlarını ekiyorsunuz ve bundan böyle Şeytan’ın sizi yok etmesine izin vermeyin (Bakınız: 1. Petrus 3:1).

Kocalarımızın Mesih’in gittiği yoldan gitmesini istiyoruz. Yapmamız gerekenler yerine “yapmak istediklerimizi” yaptığımızda Kutsal Ruh’un işleyişini yok ediyoruz. Tanrı’nın yolundan gidin!

Uzak olsun. “Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun” (Efesliler 4:31). Eğer bir avukatınız varsa, hayatınıza iftira ve öfke girecektir. Çünkü tüm boşanmalar bundan ibarettir. Bunların hepsinden uzak olmalısınız. Hristiyan bir avukatınızın olması ya da olmaması mesele değil, “...Çünkü boştur insan yardımı” (Mezmurlar 108:12).

Boştur insan yardımı. “Yardım et bize düşmana karşı, çünkü boştur insan yardımı” (Mezmurlar 108:12). İnsanların kendilerine yardım etmek için sayısız yönteme başvurduklarını duydum. Bir miktar para ya da korunacağınıza dair bir hükme varılsa da, yine de mahkemeler kocanızın size zarar verip vermeyeceği konusunda garanti veremez.

Medyada çocuk nafakasını ödemeyenler çok yankı uyandırdı. Fiziksel olarak zarar veren erkekler hakkında hikayeler duymuşsunuzdur, bu yüzden kanun onların yanında olmadı. Rab kocalarınızın yüreklerini istediği yöne çevirsin! (Bakınız Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1).

Kocanızın daha katı cezalara ihtiyacı yok sadece sizin ve çocuklarınızın sevgisine ihtiyacı var. Rab’bin sizin için vaadi şöyledir: “RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa, düşmanlarını bile onunla barıştırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:7).

Rab’be sığının. “RAB’be sığınmak, insana güvenmekten iyidir” (Mezmurlar 118:8). Bir avukat Rab’bin yerine geçemez. Bir Hristiyan hem avukat hem de Tanrı’nın gücüne sahip olabilir mi, yoksa gerçekten ikisi birbirine karşı mı? “RAB diyor ki, ‘insana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği RAB’den uzaklaşan kişi lanetlidir’” (Yeremya 17:5).

Boşanma alanında, kendinize ya da avukatın yapabileceklerine güvenerek ya bereket alabileceğinizi ya da lanetlenebileceğinizi öğrendik. Savaşmaya kalkıştığımda kesinlikle kaybedeceğime karar verdim. Daha fazla para kazanabilirim, ama neyse ki, Tanrı kocamın ve evliliğimizin düzelmesini istedi. Bu yüzden Rab’be tamamen güvenmeyi seçtim. O beni sadece O’na güvendiğim için kurtardı.

Sakin olun. “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim...” (Mezmurlar 46:10). Rab’bin ellerini tutun. Kendi ellerini sıkmaktan ya da herkesle tartışmaktan sakın. Sakin ol! Eğer kocan boşanma sürecini başlatmışsa, gururunu bir kenara bırak ve kötü olan yollardan dön, daha sonra şu adımları takip et:

Bizi barış içinde yaşamaya çağırdı. Kocanıza boşanmak istemediğinizi söyleyin ama yolunda durmayacağınızı da söyleyin. (Bakınız: Mezmurlar 1:1) ve boşanmaya itiraz etmeyeceğinizi de söyleyin. “Benden boşanmak istediğin için suçlamıyorum seni” deyin ona. Ne karar verirse versin, “Seni hala seviyorum” deyin. “İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın... Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı” (1. Korintliler 7:15).

Tatlı söz. Kocanıza boşanma davasında onunla yarışmayacağınızı ya da onunla savaşmayacağınızı ve kendinize bir avukat tutmayacağınızı söylediğinizden emin olun. Bir avukatınız varsa, kocanıza onu kovacağınızı söyleyin. Kocanıza ona güvendiğinizi çocukları için doğru olduğuna inandığı şeyi yapacağını söyleyin. Evliliğinize karşı öfkeli savaşı kazanmanın tek yolu nazikçe savaşmayı reddetmektir! “...Tatlı söz ikna gücünü artırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:24).

Boşanmadan nefret ederim. Kocanıza geçmişte çok hata yaptığınızı ve daha fazla yapmak istemediğinizi söyleyin. Sizin isteğiniz onun size “evrakları imzalama” demesi. Kocama bizim boşanmamızın kusura dayanmayan boşanma olmadığı için, imzalamama rağmen boşanma sürecinin gerçekleşeceğini söyledim. Tanrı’ya kocanızın yüreğine dokunması ve sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Rab’bin “Boşanmadan nefret ettiğini” unutmayın. Tabi ki imzalamanız konusunda size ısrar ediyorsa, Rab’ben kocanızı vazgeçirmesi için dua ederek, imzalamayı kabul edin. Siz de aynı kavgacı kadın değilseniz, kocanız sizin alçakgönüllü, mütevazi bir eş olduğunuzu görüyorsa, size baskı uygulamayacaktır. Kocanızı denemek ve memnun etmek için önerilerde bulunmayın; bu, Rab’bi gücendirir. Rab’bi arayın!

Her şey mümkündür. Boşanma sürecine girmeniz, her şeyinizi kaybettiğiniz anlamına gelmez. Önce Rab’den sizi bağışlamasını daha sonra da kocanızdan sizi affetmesini isteyin. İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” dedi. Her türlü yasal süreci ardınızda bırakarak gerçek bir aile olma isteğinizi gösterin. Tanrı anında size şifa verecektir. "...Tanrı için her şey mümkündür” (Matta 19:26).

Çoktan bir avukat tutmuşsanız, sizi en iyinin yani Rab’bin savunmasını istiyorsanız, hemen avukatınızla çalışmayı bırakın. “ Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur” diye yakardı, “Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız’sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın” (2. Tarihler 14:11).

Zor elde edilir. Eğer zaten boşanmışsanız, kocanız size karşı aşırı öfke duyuyordur. Tanrı’ya günahlarınızı bağışlaması ve kötü anılarınızı iyi anılalarla doldurması için dua edin. Daha çok dua edin ve kocanızla buluştuğunuz her fırsatta onu geri kazanmak için tatlı dilli olun. Unutmayın, “Gücenmiş kardeş surlu kentten daha zor elde edilir. Çekişme sürgülü kale kapısı gibidir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:19). (Söze Gerek Kalmadan Kazanın adlı 8. bölümü okuyunuz).

Katlanabilirdim. Tanrı neler çektiğinizi biliyor. 55. Mezmuru okuyun. Size direk konuşan Tanrı’nın sesini dinleyin. 6. ayetten başlayarak Tanrı şöyle der: “Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!” dedim kendi kendime, “Uçar, rahatlardım. Uzaklara kaçar, çöllerde konaklardım. Sert rüzgâra, kasırgaya karşı hemen bir barınak bulurdum” (Mezmurlar 55:6-8). “Beni aşağılayan bir düşman olsaydı, katlanabilirdim; bana küstahlık eden bir hasım olsaydı, gizlenebilirdim. Ama sensin, bana denk, yoldaşım, yakın arkadaşım. Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder, toplulukla Tanrı’nın evine giderdik” (Mezmurlar 55:12-14).

Çalıp öldürmek ve yok etmek. Eğer evden uzaklaşmışsanız geri dönün. Şeytan sizi ayırarak zafer kazanmış olur. Sizden çaldığı şeyleri geri alın çünkü Şeytan bir hırsızdır! “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10). Tanrı’nın yüceliği için zafer kazanın. Çarmıhınızı (sorunlu evliliğinizi) bir kenara atmak yerine, onu yüklenin ve Rab’bi izleyin.

Her gün çarmıhı yüklenin. “Sonra hepsine, ‘Ardımdan gelmek is- teyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin’ dedi” (Luka 9:23). Yüklendiğiniz çarmıh, Tanrı’nın sizin için tasarısından daha ağır değildir. Bağışlama konusundaki eksikliğinizi giderin. Taşıması öyle ağır bir yüktür ki, sonunda taşıyamama durumuna gelirsiniz. Rab’bi izlemek için gücünüz tükenebilir.

İnsansal işlerin hepsini bir kenara bırakın. İnsansal işler gücünüzü tüketecek ve sizi yoracaktır. Bırakın Tanrı sizin için her şeyi düzeltsin. Bu zamanınızı Rab’bi severek geçirin. Eğer gerçekten çarmıhınız taşıyamacak kadar ağır geliyorsa çarmıhınızdaki yükleri olduğunuz yere bırakın. Tanrı yalan söylemez, Tanrı taşıyamayacağımız yükü bize vermez.

Senden başka kimse yoktur. Asa, Tanrısı RAB’be, 2. Tarihler 14:11’de şöyle dua etti: “Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur” diye yakardı, “Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız’sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın.”

Aşağıda dünyanın yolundan gidenler ve Tanrı’nın yolundan gidenler hakkında kısa tanıklıklar şöyledir:

Tanıklık: Bir kadın yalnızca bir hafta önce avukatına kocasının onu aldatmasıyla ilgili kanıtı götürmeye gidecekken sınıfa geldi. Avukat ona eğer bu kanıtı yargıca gösterirse, daha fazla para kazanabileceğini söylemiş. O geceki ders “Harika Öğütçü” hakkındaydı. Sınıfta hiçbir söz söylemeden, eve gidip tüm kanıtları çöpe attı. O zamandan beri kocası başka biriyle evli olmasına rağmen faturalarını ödüyor ve kadın hala dua ediyor ve Tanrı’ya inanıyor.

Tanıklık: Genç kadın İncil’inde “Rab sağlayandır” ayetini okuduğunda Tanrı’ya inandı. Boşanma kağıdında, kendisi ve çocukları için çok az para alacağını okuduğunda, Tanrı’ya güvenmeye devam etti. Kocasına “sana güveniyorum, eminim geçmişte bizimle ilgilendiğin gibi ilgileneceksin” dedi. Kocası tüm faturaları ödemeye devam etmekle kalmadı aynı zamanda kız arkadaşının harcamalarından keserek karısına ekstradan para verdi. Diğer kadın ve avukat sahte evraklar hazırlamaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar çünkü Tanrı kadının kocasının yüreğini değiştirdi. Boşanma gerçekleşti ancak kısa bir süre sonra tekrar evlendiler.

Tanıklık: Kocası boşanma davası açmış bir kadın, gözyaşları içinde bizimle iletişime geçti. Başvuranın da bir arkadaşı olduğunu söyledi. Öyle duygusaldı ki, kendi sorunlu evliliği hakkında arkadaşıyla paylaşamadığını ve ona yardım etmesi için Tanrı’ya güvendiğini söyledi.

Birkaç hafta sonra şok edici bir haber aldı: arkadaşının kocası boşanma konusunda o kadar endişeliydi ki, gitmesine izin vermeden önce karısını öldürmeyi planlıyordu. Yine de kazdığı kuyuya kendi düştü; Evlerini de yok eden yangında öldü.

Tanıklık: Boşanma davası bittikten sonra yaşlı bir kadın hizmetimize geldi. Bir arkadaşım aylarca ona yalvarmasına rağmen mahkemede savaşmanın yıkıcı etkilerini başkalarıyla paylaştı. “Hak ettiği her şeyi” aldı: ev, yeni bir araba ve nafaka. Oysa şimdi, onunla ilgisi olmayan eski bir kocası var.

Tanıklık: Bir kadın, yaklaşmakta olan boşanması için dua etmelerini istediği bir dua grubuna (Evliliğini Kurtar hizmetleri değil) geldi. Tanrı’nın yargıcın kendisine ve çocuklarına iyi bir şekilde sahip olması için dua ettiler. Tanrı bu duayı cevapladı ve mahkeme boşanmada kendisine bol miktarda para verdi. Sadece birkaç ay sonra kocası ona bir kuruş ödemediği için tekrar dua istedi! Yine mahkemenin kocası ile birlikte olması için dua ettiler. Yargı yine onun lehine oldu.

Sadece haftalar sonra dua grubundan polisin “onu bulması” ve “adalet” için geri getirmeleri için dua etmesini istedi! Ödeme yapmaktan kaçınmak için başka bir ülkeye kaçmıştı. Bu noktada polis onu hapse attı. Bu dua grubu, Tanrı’nın onu koruyacağına, Tanrı’nın kocasının kalbini değiştireceğine ve onu ailesine kavuşturacağına gerçekten güvenemedi. “Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır” (Filipililer 4:19). Sadece Tanrı’nın yolu “zafer” getirecektir.

Dünyanın yolundan gitmeyin; sadece O’na güvenin. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağına söz veriyorum. Sadece korunma ve güç için bir insana bel bağladığınızda, işler ters gidecektir. Yine de, O’nun sizi beklediği zafere ulaşmak için, dayanıklılık ateşinden geçmeniz gerekebilir. Çarmıhınızı yüklenip O’nun peşinden gidebilecek misiniz?

Ne kadar imanınız var? Rab’bin avukat olmadan senin için savaşmasına izin verecek adımı atma gücünüz var mı? Mesih’teki sevgili kız kardeşim, avukatını bırak ve İsa’nın elini tut.

Kişisel söz: Sadece Tanrı’ya güvenmek. “Kutsal Yazılar’dan öğrendiklerime dayanarak, bu savaşı yaşarken, Rab’bin benim için savaşacağına güveneceğim. (Eğer varsa) avukatımı bırakacağım ve zorunlu olmadıkça mahkemede görünmeyeceğim.”