Sharing is caring!

12. Tanrı’yı Aramak

Beni sevenleri ben de severim,

Gayretle arayan beni bulur.

—Süleyman’ın Özdeyişleri 8:17

MwRYM-TUR-Front-cover

Bir kadın evliliğini kurtarmanın yollarını aramasının yanında kafasında birçok soru oluşur. Evliliğimi kurtarmaya çalıştığım iki yıl boyunca, ve hizmet ettiğim yıllar boyunca, Tanrı’dan başka hiç kimsenin ihtiyacınız olan cevapları veremeyeceğini anladım. Sorularınızın cevabını ne ben, ne pastörünüz, ne danışmanınız, ne de başka biri verebilir. Tanrı’dan başka hiç kimse en doğru cevabı veremez.

Bu kitap, başka kaynaklar ve bu bölüm size tüm cevapları veremez çünkü Tanrı sizden kendisini aramanızı çok istiyor! Farklı soruların cevaplarını Kutsal Kitap’ta okuduğunuzda, her durum için farklılıklar olduğunu göreceksiniz. Hayatlarımızda ne kadar günah işlersek, Tanrı’nın çocukları olan bizler için yaptığı mükemmel plandan o kadar uzaklaşmış olacağız.

Hayatını rayına oturtmak sizin için imkansız olabilir, ama Tanrı için imkansız değildir!

Bu bölümü okurken, birçok sorunuz olacaktır, öyle olduğunda, size cevapları göstermesi için Tanrı’ya sorun. Sorduğunuz her sorunun cevabını size gösterecek olan Tanrı’dır. Tanrı’nın sözü şöyledir:

“İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir” (Yakup 1:5).

Tanrı’ya Sorun

Diyelim ki kocam bana sadık kalmayıp zina işledi, o zaman onu boşayabilir miyim?

11. bölümden (Boşanmadan Nefret Ederim) öğrendiğimize göre, hayır boşayamazsınız. Eğer bir kadın evlenmeden önce fuhuş yaptıysa, o zaman kocanız bu nedenden ötürü sizden boşanabilir. Fuhuş ve zina aynı şeyler değildir. Eğer öyle olsaydı İncil’de iki kez geçmezdi: 1. Korintliler 6:9 şöyle der: “…Ne fuhuş yapanlar, ne puta tapanlar, ne de zina edenler…”

Sessizce boşanmak. Meryem ve Yusuf’ta olduğu gibi, nişanlılıklarında fuhuş yüzünden boşanmaya izin verildi. Bu dönemde nişanlı kelimesi kullanılmamaktadır. Bunun yerine, Yusuf Meryem’in kocası olmaya söz vermişti. “Nişanlısı Yusuf…ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi” (Matta 1:19). Bu evlenmeden önceydi çünkü bo- şanmaya sadece fuhuş nedeniyle izin verilmiştir.

Nişanlanma. Önceki ayette “boşanma”dan şöyle bahseder. “…Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı” (Matta 1:18). Yahudi kültüründe, eğer kadın düğün gecesi bakire değilse, o zaman adam onu boşayabilir.

Birçok kilise ve pastör boşanmanın bazı durumlarda doğru olduğunu söyler fakat Tanrı’nın sözü açıkca şöyle der: “Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak” (Matta 5:19). Bu yüzden, bizler, Rab’bin sözlerinin öğretmeni olarak, Tanrı’nın buyruklarının hiçbirini bozmamamız gerekir, başka bir deyişle boşanma ile ilgili ayetlerin geçerli olmadığını söylemeyeceğiz.

Nasıl bu kitabın doğru söylediğini ve kiliselerin yanlış söylediğinden emin olacağız. Kutsal Yazılar bizi şöyle uyarır: “Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır… O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’ O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim” (Matta 7:15-23). Kiliselerinizde evlilikleri parçalanan aileler yok mu? Bunlar kötü meyvelerdir.

Boşanma ve yeniden evlenme meselesi hakkında papazlarla konuşurken, birçoğunun boşanmak isteyen kişileri evli kalmaları konusunda ikna etmek istediğini, bu durumu kişisel olarak derinden hissettiklerini fakat özellikle de ikinci ve üçüncü evlilik yapmış olan kilise üyelerini gücendirmek istemediklerini öğrendim. Ne yazık ki, kilisesinde bir duruş sergileyen biri, ikinci ve sonraki evliliklerini yaşayan kişilerin kiliseden ayrılmasıyla karşılaştı. Pastörün boşanma ve yeniden evlenme konusunda sabit fikirli olmasını takdir etmediler. Fakat bir karar verdiğimizde, şunu hatırlamalıyız: “Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı’ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı’ya düşman eder” (Yakup 4:4).

Güçlü bir duruş sergilemek, boşanmış veya yeniden evlenmiş olanları kınamak için değildir aksine, başkalarının da aynı hatayı yapmasını önlemek içindir. Aynı şekilde, kürtaj yaptırdığı için, bir kadını rahatsız etmek istemezdim ama sonuçları paylaşmazsam, aynı hatayı yapabilecek olanlar olabilir.

Kulaklarını okşayan sözler. Bir pastör ya da kilise boşanmaya ve yeniden evlenmeye karşı gelirse, adları dar kafalıya ya da eleştirmene çıkar. “Kendi işini yapmak” isteyenler, duymak istediklerini duymak için başka bir kiliseye giderler (kulaklarını okşayan sözler duymak için).

“Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar” (2. Timoteos 4:3-4).

Boşandığım ya da bekar olduğumdan dolayı, tekrar evlenemez miyim ya da en azından birileriyle çıkamaz mıyım ve sonra Tanrı’dan beni bağışlamasını isteyemez miyim?

Her şeyden önce, gerçekten bekar değilsiniz. Sadece asla evlenmemiş (ya da dul) olan biri bekardır. Söylemelerini istediğiniz şeyi söylemelerini sağlamaya çalışmadan Kutsal Yazılar’ı dürüstçe okursanız, o zaman anlayacaksınız. “Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse, kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zina etmiş olmaz” (Romalılar 7:3).

İkincisi, ektiğinizi biçersiniz. “Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer” (Galatyalılar 6:7). Siz isteyerek günah işliyorsunuz. “Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur” (Yakup 4:17).

Korkunç bir şey. Kendinizi Tanrı’nın öcüne karşı hazırlayın. “Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra, bile bile günah işlemeye devam edersek, günahlar için artık kurban kalmaz... Eğer bir kimse Tanrı Oğlu’nu ayaklar altına alırsa... bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız? Çünkü, ‘Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim’ ve yine, ‘Rab halkını yargılayacak’ diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı’nın eline düşmek korkunç bir şeydir” (İbraniler 10:26-31).

Tanrı alaya alınmaz; Tanrı’nın sözlerini görmezden gelemez ya da yeni biriyle daha iyi bir evlilik (ya da ilişki) yapacağınızı zannedip söze sadık kalamazsınız. Ne ekerseniz, onu biçeceksiniz. Tabi ki, Tanrı sizi bağışlayabilir, ancak bu, şu anda yaşadıklarınız kaçınılmaz sonu değiştirmeyecektir.

Yıllarca hizmet ettiğim süre boyunca, Rab sürekli olarak bana inançlarımızı ve Tanrı’nın Sözü’nün gerçeğini reddedenler hakkında bilgiler verdi. Duyduğum en korkunç, iğrenç ve yürek burkan, tanıklıklardan bazılarında “gerçeği bilen” ancak yine de “istedikleri gibi” yapmalarını görmezden gelen kadınlardan geldi.

O halde tekrar evlenilir mi?

“Kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür; yeter ki, o kişi Rab’be ait biri olsun” (1. Korintliler 7:39). Dul kadınlar için, doğru kişi geldiğinde onun da ya dul ya da hiç evlememiş olacağını bilmek önemlidir. Unutmayın Şeytan genellikle önce elinden gelenin en iyisini yapar, ama Tanrı seni bekletir ve sonra elinden gelenin en iyisini sana sunar! “RAB’be umut bağla, O’nun yolunu tut...” (Mezmurlar 37:34).

Peki ya ikinci ya da üçüncü evliliğimdeysem ne olacak?

İster iman etmeden evlenmiş olun ister olmayın, Tanrı’dan sizi bağışlamasını isteyin. Geçmiş günahlarınızı kabul edemezseniz, Hristiyanlık hayatınızda etkin olamazsınız. “Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). “Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1. Yuhanna 1:8-9).

Tövbe etme zamanı. “Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak, onu yatağa düşüreceğim; onlar yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım” (Vahiy 2:21-22). “Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16).

Ardından, Tanrı’nın evliliğinizi düzeltme isteğinin olup olmadığını görmek için Tanrı’yı arayın (ilk, ikinci ya da sonraki). Hangi evliliğinizi kurtarmak isterseniz isteyin, yüzünüzü Tanrı’ya çevirmeniz çok önemlidir. Biliyoruz ki, Tanrı’nın sesini kalbinizde işitmeniz, (Evliliğinizi gerçekten kurtarmak istediğini), “yarışı tamamlamanıza” ve “sonuna kadar dayanmanıza” yardımcı olacaktır.

Asla kazanamayacağın kusursuz sevgisini hissetmenizi istiyor, ama kazanmak zorunda değilsiniz, kendinizi değersiz hissettiğiniz zamanlarda bile bunu size bedava veriyor. Geçmişinizdeki tüm yaralarınızı iyileştirmek istiyor. Dünyasal bir kocaya gerek olmadan, O’nunla dolup taşmanızı istiyor. Burası tüm kadınların olması gereken yer. İhtiyaç duyduğumuzda, bir kocayı uzaklaştırmak ve incitmek konusunda savunmasızız. Tanrı, kocanız olsun ve gerçek aşkın ne olduğunu görelim! (Bkz. Yeşaya 54:4-6).

İkinci ya da daha sonraki evliliklerimde işlediğim zina bağışlanır mı?

Evet bağışlanır. Yuhanna 8:10-11 şöyle der: “İsa doğrulup ona, ‘Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?’ diye sordu. Kadın, ‘Hiçbiri, Efendim’ dedi. İsa, ‘Ben de seni yargılamıyorum’ dedi. ‘Git, artık bundan sonra günah işleme!’”

Bazıları “git ve artık bundan sonra günah işleme” ayetini, zinaya maruz kalınan bir evlilik yaşıyorsa, temiz olması için boşanması gerektiğini kasteder. Ancak bunun gerçekle yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Mesih’in bizler için dökülen kanını küçümsemek ya da göz ardı etmek. Bir kişi, Tanrı’nın ikinci veya daha sonraki bir evliliği bağışlamayacağına inandığında, bu yüzden zina işlemeye devam ettiğinde, bu kişi, İsa’nın kanının boşanma ve yeniden evlenmeye neden olan zina günahını örtmeyeceğini söylüyor.

1. Korintliler 6:9-11 bize gerçeği göstermektedir: “Günahkârların, Tanrı Egemenliği’ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler... Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.” “...İsa, ‘Ben de seni yargılamıyorum’ dedi. ‘Git, artık bundan sonra günah işleme!’” (Yuhanna 8:11). İmkansız mı dediniz?

“Yine şunu söyleyeyim ki, ‘devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.’ Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar, ‘Öyleyse kim kurtulabilir?’ diye sordular. İsa onlara bakarak, ‘İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür’ dedi” (Matta 19:24-26).

Ancak bana kocam daha önce evlendiği için (ya da ben evlendiğim için) sürekli olarak zina işlediğim söylendi.

Eğer artık ikinci bir evliliğe gerek duymadan (bu arada Tanrı boşanmadan nefret eder) “doğru yapmaya” “ihtiyaç duyarak” Rab’bin döktüğü kanın ve Rab’bin bağışlayıcılığın ötesine geçmek zorunda kalırsak, o zaman bir şeyi çalan bir kişinin çaldığını geri getirerek “doğru yapması” gerekir. Eğer kişi hâlâ aldığı şey kendisindeyse ve artık mal ya da paraya sahip değilse, kesinlikle geri ödemek için çalışabilmesi iyi olurdu. Bununla birlikte, birisi öldürülmüşse “doğru şeyi yapması” gerekiyorsa, nasıl yapabilir? Öldürdüğü kişi artık öldü. Bu nedenle “doğru yapmanın” “çözümü” tüm günahlar için geçerli olmadığından işe yaramamaktadır.

Titus 3:5 açıkça bize söyler: “Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.”

Sadece ilk evlilikteki kişilerin Tanrı tarafından kutsandıklarını ve onaylandıklarına inanan evlilik hizmetleri var (çünkü onlar şu anda ilk evliliklerini yaşamaktadırlar). Ancak, Tanrı’nın tüm günahları örten kurtarıcı gücünü görmezden gelirler. Gerçek, Tanrı’nın sevgi dolu iyiliğinde bulunur. Hayatınız ne kadar karışık olursa olsun, O’na gelecek olan herkes için Tanrı umut kaynağıdır.

Buna ek olarak, Tanrı, ikinci ya da daha sonraki birçok evliliği kurtararak isteğini yerine getirmiştir. Tanrı, insanlar arasında ayırım yapmaz: Bağışlar ve O’nun kanı, eşit bir şekilde tüm suçları örter.

Bizler artık yasadan özgürüz, lütufla yaşıyoruz. “Çünkü Yasa’nın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur” (Yakup 2:10). “Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz... İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır” (Efesliler 2:4-5, 8).

Hediye, kazanabileceğiniz ya da kazanmanız gereken bir şey değildir; bedava ve sevgiyle verilendir. Yasayla yaşamak lanettir fakat “...Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı ” (Galatyalılar 3:13-14). Şükürler olsun!

Zina edilen bir evliliğin “bağışlanamaz günah” olduğuna inanmak isteyenlerin çoğu, başkalarının gözündeki çöpü gören ancak kendi gözündeki merteği farketmeyen aynı kişilerdir. Birini bu şekilde yargılıyorsanız, Tanrı’nın sizi nasıl yargılayacağına dikkat edin. “Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız” (Matta 7:2).

Öyleyse, doğru koşullar altındaysanız yeniden evlenmeniz uygun mudur?

Herhangi birileri, Tanrı’nın bağışlamasını ikinci veya daha sonraki bir evlilikte zina işlemelerine rağmen gördüğü zaman, özellikle çok acı verici olduğu için evliliklerini kurtarmak yerine, yeniden evlenme arayışı onlara çok cazip gelmektedir.

Yaşamınız için Tanrı’nın isteğinden ziyade istediğinizi aramaya devam ederseniz, sizi bekleyen bol yaşamı asla deneyimlemezsiniz.

Bu evliliği düzeltmeli miyim yoksa ilk kocama geri mi dönmeliyim?

Onun isteği. Tanrı’nın huzurunda günahınızı itiraf ettikten sonra, eğer tekrar evlenme ya da daha önce evlenmiş biriyle evlenme niyetiniz varsa, bu durumda isteğinizi bir kenara bırakmalı ve bu evliliğinizle ilgili cennetteki Babanıza O’nun isteğinin ne olduğunu sormalısınız. Rab dağılmakta olan bu evliliğinizi kurtarmanızı istiyor mu? Pek çok kadın bu zor görevle karşı karşıya kaldı, ancak Tanrı her zaman sadıktır ve O’na bakarsanız sizi yönlendirecektir. Tanrı’nın sizi yönlendirmesi için dua edin. “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10).

Zina’nın dayanağı. Şu anki evliliğiniz zina dolu bir ilişkinin sonucunda mı oldu? Kocanız başkasıyla mı evlendi ya da siz mi evlendiniz? Eski eşiniz şu an evli mi? Bu sorulardan üçüne de “evet” cevabı verdiyseniz, Rab önceki evliliğinizi kurtarmak isteyebilir.

Yine, size bütün anlayışı ve huzuru getirecek olan Rab’dir. Kendinizi tamamen O’na teslim etmek, günahlarınızdan tövbe etmek, bağışlanmak ve bağışlamak için istekli olmak ve ardından yüreklerinizi umutla dolduracak ve size harika bir gelecek vaat eden Tanrı’ya güvenmeniz, bu sizden yapmanızı istediği şeydir.

Düşmanın sizi suçlamasına izin vermeyin. Ruhunuzdaki “umutsuzluk” sizin düşmanınızdır. Tanrı suçlamaz, ama bunun yerine bizi mahkum eder ve “yumuşak bir dille”, Kutsal Ruh’un yardımı ve harika lütfu ile O’nun arzusunu yerine getirmemizi sağlar.

Ya kocam yeniden evlenmişse?

Bir kadın boşanmayı tecrübe ettiğinde, kocaları başka biriyle evleniyor. Kocam bana başka bir kadınla evleneceğini söylediğinde ona ne cevap vereceğimi bildiğimi sanıyordum. Tanrı bana Yeşaya 55:8-9 ayetleriyle şöyle dedi: “Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.”

Kocam başka bir kadınla evlenirse, aklımı toparlamam gerekiyordu. İnanıyorum ki Tanrı bana, kendimi O’na, çocuklarıma adamamı, daha genç evli kadınlara hizmet etmemi söylüyüyordu ve artık evliliğimi düzeltmenin yolunu aramamamı da. İlk bölüm doğruydu: Kendimi Rab’be, çocuklara adamalı ve kadınlara hizmet etmeliyim, ancak ikinci bölüm “artık “evliliğimi kurtarmanın yolunu aramamak”, Rab’bin mükemmel planının gerisinde kalmamı sağlayabilirdi.

Tanrı her zaman iyidir! Kendisini isteyen herkese umut verir! Tanrı’ya nasıl daha etkili bir şekilde hizmet edebilirim diye yalvardığımda, Tanrı karşıma kocalarıyla yeniden evlenmiş iki kadını onlara yardımcı olmam için çıkardı. İlk tanıklıkta, Tanrı (kocası yeniden evlenmiş) bir kadına sonuna kadar dayanma inancını verdi ve kocasını ve ailesini geri aldı!

Bu kadın kocası diğer kadınla evlendikten sonra bile dua etmeye ve inanmaya devam etti, ancak kısa süre sonra kendisiyle aynı fikirde olmayanlar olduğunu gördü (tam olarak benim de hissettiğim buydu evliliğimi kurtarmaya çalışırken). Uçurumun kıyısında hissettiğinde, Tanrı’ya haykırırken, Rab ona Ezra 9, 10 ayetleriyle konuştu. Bunun son denenme olduğuna inanmaya ve umut etmeye devam ederek Tanrı eski kocasının eve ve iki kızına geri dönmesini sağladı. Sadece iki hafta sonra kocası hayatını Rab’be verdi, yeni evlendiği karısını boşadı ve buna inanan karısıyla tekrar evlendi. Ayrıca, profesyonel bir suçlu olmasına rağmen, Tanrı onu vaiz olarak seçti.

İlk başta şüphe duyuyorudum, fakat Ezra’daki Kutsal Yazılar’ı incelemeye başladığımda (Tanrı, yeniden evlenen kocasını kadına geri verdi), Tanrı o kadının evliliğini kurtardığı gibi, evliliğini geri ka- zanmak isteyenlerin imanla Tanrı’ya geldiklerinde bunun mümkün olduğunu öğrendim.

Ezra 10:10-11’de şöyle açıklanmıştır: Kâhin Ezra kalkıp, “Siz Tanrı’ya ihanet ettiniz” dedi, “Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail’in suçuna suç kattınız. Şimdi atalarınızın Tanrısı RAB’be suçunuzu açıklayın. O’nun istediğini yapın. Çevredeki halklardan ve yabancı karılardan ayrılın.”

Daha sonra Ezra 10:14 şöyle der: “Bütün topluluk adına önderlerimiz bu konuyla ilgilensin. Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes saptanan bir zamanda kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla birlikte gelsin. Yeter ki, Tanrımız’ın bu konudaki kızgın öfkesi üzerimizden kalksın.”

Ezra’yı okurken Yunancada “yabancı” ve “ayrılmak” terimlerinin olduğu ayette yazan kelimeleri araştırdım. Yabancı demenin “zina” eden kadınlar olduğunu öğrendim. Bu da demek oluyor ki eğer bir adam zina eden bir kadınla evlenirse, ondan ayrılması gerekir. Ezra 10:44 bunu açıklığa kavuşturur. “Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlenmişti. Bazılarının bu kadınlardan çocukları da vardı.” Eğer bu ayet sizi ilgilendiriyorsa, Sara’nın İbrahim’e Hacer’i ve oğlunu göndermesini söylediğini unutmayın. Tanrı İbrahim’e Sara’yı dinlemesini söyledi. “Ancak Tanrı İbrahim’e, oğlunla cariyen için üzülme dedi, Sara ne derse, onu yap...” (Yaratılış 21:12).

İbrahim onları gönderdikten sonra Hacer’le ve oğlu İsmail’le ilgilenen kişi Tanrı’dır. İbrahim onu gönderdi. “İbrahim sabah erkenden kalktı, biraz yiyecek, bir tulum da su hazırlayıp Hacer’in omuzuna attı, çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Beer-Şeva Çölü’ne gitti, orada bir süre dolaştı” (Yaratılış 21:14). Daha sonra, onlar ölmek üzereyken, Tanrı Hacer’e şöyle dedi. “Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım” (Yaratılış 21:18).

İlk tanıklığa şahit olduktan ve Ezra ve Yaratılış ayetlerini İbrahim’in ifadesiyle okuduktan sonra, inancımın doğru olduğundan emin olmak için tekrar Tanrı’ya özenle dua etmeye çalıştım. Tanrı’nın yönlendirmesiyle, bir ya da iki hafta sonra, bir adam bize, karısından boşanarak yeniden evlendiğini söyledi. Evlendiği diğer kadın nedeniyle kendisini hapiste bulduğunda bir kırılma noktası gerçekleşmiş. (Bu ifadelerin her ikisini de kendi yazdıkları tanıklıklardan okuyabilirsiniz).

Bir kez daha, bu bize durumunuz ne olursa olsun (evli, ayrılmış, boşanmış, kocanız yeniden evlenmiş, birinci, ikinci veya üçüncü evlilik yaşıyorsanız), Evliliğinizi kurtarmak için uğraşmalı ve Rab’bin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz! Kocanız yeniden evlendiyse, yine de umudunuz olsun! Boşanma istatistiklerine dayanarak, evliliğinin hayatta kalabilmesi için sadece % 15’lik bir şans vardır. Dualarınızı ve inancınızı eklediğinizde, kolayca “umudunuzu başkalarıyla paylaşabilir” ve inanabilirsiniz! (Bkz. Rom. 4:18).

Siz, Tanrı’nın yüzünü aramaya devam ederken ve evliliğinizi kurtarma ilkelerini takip ederken, Tanrı, kocanızın evliliğinin boşanmayla bitmesini sağlamakla meşgul olacaktır.

Lütuf, Lütuf, ve Daha Fazla Lütuf

Boşanma ve yeniden evlenme konularını elen alan ikinci bölümü kapatırken, bu bölümün birinci bölüm olan “Boşanmadan Nefret Ederim”le çelişkili olduğu görülebilir, fakat bu, Eski Antlaşma’nın Yeni Antlaşma’yla çelişen durumlarından daha fazlası değildir. Eski Antlaşma, Tanrı’nın halkının tutamadığı yasadır; sonra, Yeni Antlaşma’yla, İsa gelir, O’nun kanı tüm günahları örter ve lütufla doludur!

Neden bu şekilde öğretip “Yazılı yasada” kalmadı? “O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır” (2. Korintliler 3:6).

Bu bölüm bize Tanrı’nın bol lütfunu hatırlatıyor! Tanrı, ikinci, üçüncü ve birçok şansın Tanrısı’dır! İsa, yetmiş kere yedi kez bağışlamamızı söyledi, Tanrı bizi ve Tanrı’nın yüceliğinden mahrum kalan ve günah işleyen herkesi bağışlamaya ne kadar isteklidir?

Bu bölümleri anlamanın sırrı O’nu aramaktır. Tüm cevaplar bende de yok, Tanrı dışında kimsede yok! Yedi kardeşi olan erkek öldüğünde karısının hangisine kalacağına dair soru sorulduğunda İsa bile doğrudan cevap vermedi (geleneklerinde bir erkek öldüğünde karısını dul ve ve çocuksuz bıraktığında), onlara; Kutsal Yazılar’ı ve Tanrı’nın gücünü anlamadıklarını söyledi! (Bkz. Matta 22:23-33).

Bu demek oluyor ki, sorularınızın cevabı ve aradığınız şifa ve güç Tanrı’dadır! Kimsenin Rab’le doğrudan ilişkinizde ya da O’ndan bir şeyler duyma konusunda size engel olmasına izin vermeyin. Tanrı bu denenmeyi size O’na yaklaşmanız için verdi ve gelecekte yaşayacağınız her denenmede sevinç bulacaksınız.

Kişisel olarak

Rab’bi arayacağımıza dair bir söz verelim

ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik edelim!

Kişisel söz: şimdiki (ya da önceki) evliliğimi şimdi mi yoksa gelecekte mi kurtarıp kurtarmayacağım konusunda Rab’bi aramak. “Tanrı’nın Sözü’nden öğrendiklerime dayanarak, Tanrı’ya bu evliliği kurtarıp kurtarmayacağını soracağıma söz veriyorum. İsteğimi bir kenara bırakacağım, sadece O’nun ne istediğine bakacağım, çünkü O benim Rabbim’dir. O’nun beni yönlendirmesini bekleyeceğime söz veriyorum ve bu arada O’nunla daha yakın bir paydaşlık yaşayacağım. Ayrıca, ikinci ya da sonraki evliliklerde olan birini yargılamayacağım, bunun yerine İsa’nın kanının bütün zina günahlarını örtebileceğini kabul ediyorum.”

Tanıklık: Kocası Yeniden Evlendikten Sonra, Evliliğini Kurtardı

Kalifornia’dan bir kadın bana evliliğini kurtarma hakkında yazdı. İşler çok güzel ilerliyordu ve hem o hem de ben yakında evliliğini kurtaracağı konusunda umut doluyduk. Ancak bir gün kocasının başka bir kadınla evlendiğini bir arkadaşı aracılığıyla duydu. Umutsuz bir şekilde bana “Şimdi ne olacak?” diye yazdı.

Yeniden evlenme konusunda bu bölümde okuduklarınızın çoğunu onunla paylaştım ve bana cevap verip teşekkür etti. Tanrı’nın isteği ne olursa olsun O’nda kalacağını ve kendi isteğini bir kenara bırakacağını söyledi. İçi huzurla doluydu.

Bir yıl içinde eski kocasının yakın zamanda onunla iletişim kurduğunu yazdı. Kocası ona, hayatının en büyük hatasını yaptığını fark ettiğini söyledi! Yeni karısından çoktan ayrılmıştı ve boşanma davası açmıştı. Onunla tekrar çıkmayı düşünecek mi, yoksa yasal olarak boşandıktan sonra mı onunla tekrar çıkma istediğini düşünecek mi diye sormuştu. Ona sahip olacaksa, onunla tekrar evlenme niyetinin olduğunu söylemişti!

Tekrar başka bir kadınla evlenmiş olan bir kocayı tamamen bırakmaları ile ilgili prensibi, güçlü ve cesur bir ifadeyle birkaç kadına anlattım. Şu an kurtarılmış bir evliliği olan bu kadın hariç, hepsi bu danışmanlığı reddetti! Kocanız, başka bir kadınla yeniden evlenme adımını attığında, gitmesine izin vermelisiniz ve Tanrı’nın kendi işini yapması için daha fazlasını yapmanız gerekir.

Kocasını kendi haline bıraktığında, eski kocası diğer kadınla evlenme konusundaki yanlış kararının etkisini tamamen hissedebildi. Bu süre zarfında eski karısını görmemiş ya da duymamış ancak onu bulmak için onun izini sürmesi gerekiyordu (çocuğu yoktu). Bunu, Tanrı’nın bir insanı geri getiremeyeceğinden korktukları için kocalarının gitmesine izin vermeyenlere söylüyorum.

Bir koca hala evdeyse, evlilik daha kolay bir şekilde düzelir ama ayrılmışsa o zaman daha zor. Ayrılmış evli bir çiftin evliliği, boşanmış olandan daha kolay bir şekilde düzelir. Bu sadece boşanmış evlilikler için değil aynı zamanla yeniden evlenen kocalar için de geçerlidir. Bu, daha fazla iman, dua, Rab’le yakınlıkla, ardınıza bakmamak, ve büyük denenmeler gerektirir.

Tanrı ile hiçbir şey imkansız değildir, fakat O’nsuz hiçbir şey yapamayız.

Dua ederek, evliliğinizi kurtarmanıza yardımcı olması için Evliliğini Kurtar hizmetinin bir üyesi olmayı düşünün. Üye olmanızın birçok yararını web sitemizde bulabilirsiniz: www.RMIEW.com.