Sharing is caring!

11. Boşanmadan Nefret Ederim

“İsrail’in Tanrısı RAB,

“Ben boşanmadan nefret ederim…” diyor

—Malaki 2:16

MwRYM-TUR-Front-cover

Neden birçok evlilik boşanmayla sonuçlanıyor? Edindiğimiz istatistiklere göre ilk evliliklerin %50’si boşanmayla sonuçlanırken, ikinci evliliklerin %80’i boşanmayla sonuçlanmaktadır. Bu demek oluyor ki sadece evliliklerin %20’si devam ediyor. Kilisede birçok evliliğin boşanmayla sonuçlanması gerçekten utanç verici. Bugünlerde Hristiyanlar boşanmayı bir seçenek olarak görüyor. Evlilikler neden boşanmayla sonuçlanıyor?

“Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur” (Matta 7:25). Sizin eviniz kaya üzerine mi kuruldu? “Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır; yıkılışı da korkunç olur” (Matta 7:27).

Kuracağımız kaya Tanrı Sözü üzerine olmalıdır. Kaçımız bu kitapta evliliğimiz hakkında okuduğumuz gerçekleri biliyordu? Hoşea 4:6 bize “bilgiyi reddettiğimiz için yok olduğumuzu” söyler. Bu benim için kesinlikle doğru ve eminim sizin için de öyle!

Evliliğimiz yıkıldığında, kurtulduğumuzu sanıyoruz, sonraki evliliklerde bir daha aynı hataları yapıyoruz. Tanrı boşanmadan nefret eder, fakat sıkıntıya düştüğümüzde, canımızı korur. Kendimizi ve (başkalarını) boşanmanın Tanrı isteği olduğuna inandırmaya çalışırız, çünkü Tanrı bizim acı çekmemizi istemez diye düşünürüz. (Eğer hala öyle olduğunu düşünüyorsanız, 4. Bölümdeki “Çeşitli Denenmeler”i bir daha okuyun).

Aldanma 

Kötü bir düşünce ya da bir fikir üzerinde düşünüp taşındığımızda, Tanrı bize şöyle der: “Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.” (Arzu demek, yasak olan şeylere özlem duymaktır, tıpkı bizim boşanmak isteme arzumuzda Tanrı’nın bize “Boşanmadan nefret ettiğini söylemesi” gibi). Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın!” (Yakup 1:14-16). Geride bariz şekilde bir yıkım görmelerine rağmen özellikle bazı durumlarda birçoğunun boşanmanın yanlış olmadığını söylemesi üzücü.

İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek. Herkesin evlilikle ya da boşanmayla ilgili kendi düşüncesi oluyor (Tanrı’nın evlilik ile ilgili sözleriyle kendi düşüncelerinin aynı olduğunu düşünüyorlar). “İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek” (Elçilerin İşleri 5:29).

Kurtuluş için tek umudumuz Rab’dir. Başkalarının söylediklerini dinlemeyin. Onun yerine Tanrı’nın söylediklerini dinleyip O’na itaat edin, çünkü O bizim tek umudumuzdur. Tanrı’nın sözlerini çarpıtmayın.

“Çünkü Müjde’den utanmıyorum.” Kilisede boşanmış ya da tekrar evlenmiş popüler kişilerin söylediklerinin aksine Tanrı’nın öğretilerine sadık kalın. “Müjde iman eden herkesin önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanlarınkurtuluşu için Tanrı gücüdür” (Romalılar 1:16).

Lütfen evliliklerin kurtarılabileceğine olan güvencinizi yitirmeyiniz. Mutlu görünen ikinci evlilikler, Tanrı’ya olan sadakatin bir göstergesi değildir aksine bir hayal kırıklığıdır. İkinci evliliği yapan kişiler çoğu kişinin özellikle de en çok çocukların acı cekmesine neden olurlar ve Tanrı’nın güzelliğinden uzaklaşırlar. Evliliklerinde güçlük çeken birçok kişinin günaha düşmesine neden olurlar. Çoğu kişi ilk kocasından kurtulduktan sonra, mutluluğu bulduğunu söyler ve bu karşısındaki kişiye cazip gelir.

Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Lütfen boşanma konusunu tartışmayın. Her insan sadece gerçeği konuşmak, öğretmek ve yaşamaktan sorumludur. Kutsal Ruh’a bırakın, ve Rab yüreği değiştirecektir. “Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin” (2. Timoteos 2:23).

“Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler” (2. Timoteos 2:24-26).

Her ağaç meyvesinden tanınır. Boşanma için “istisnaların” yaygın şekilde kötüye kullanılmasına izin vermiş olan kilisenin liderliğindeki çoğu kişinin “meyvelerini” görebiliriz. Bunun “sadakatsizlik ya da zina”nın olmasıyla başladığını ve pratikte herhangi bir sebepten dolayı boşanmaya yol açtığını gördük! Bu boşanma durumu kürtaj konusuyla benzerlik gösteriyor, eskiden sadece tecavüz, ensest ve kadının sağlık nedenlerinden dolayı kürtaj yapılırdı bu durum şimdiki kürtaj sebeblerinin %1’inden bile daha azdı. “Onları meyvelerinden tanıyacaksınız” (Matta 7:16). “Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın; ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır” (Matta 12:33). Yıkılmış evlilikler ve bozulmuş yeminlerden ortaya çıkan kötü meyvenin Tanrı’nın Sözü’ne aykırı olduğunu açıkça görebiliriz.

Sorular

Neden Tanrı’nın evlilik konusundaki Yasasını tam olarak anlamalı ve izlemeliyiz?

Aileler yok ediliyor, ailesiz düşüşümüz büyük olacaktır. Hristiyanlar olarak, suçlu bulunacağız. Başkalarını suçlayamayız çünkü Tanrı bize şöyle dedi: “Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım” (2. Tarihler 7:14).

Oysaki Hristiyan evlilikleri dünyadaki evliliklerle aynı yıkım hızıyla yok oluyor. Neden mi? “Yok oldu halkım bilgisizlikten...” (Hoşea 4:6). Hristiyanlar Tanrı’nın yolundan ziyade dünyanın yolundan gidenler tarafından aldatıldı.

Evlilik ve boşanma konusunda aldatıldığımızı nasıl anlayabiliriz?

Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. Kilise sıralarında oturmuş çoğu kişi gerçeğe kulaklarını kapatır. “Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar” (2. Timoteos 4:3-4).

Şimdi Rab’bi ve Sözü’nü aramak yerine sıkıntılı veya yaralı evliliklerimiz için dünyasal çözümler arıyoruz. “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız...” (1. Petrus 2:9). Bizi boşanma mahkemesine götürecek olan herkesin geçtiği yoldan gidersek Tanrı’nın öz halkı olmayız.

İstediğinizi yapamıyorsunuz. Rab’bin Sözü her zaman tutarlıdır; Tanrı’nın Sözü, dünyadaki felsefecilere karşıdır ve bazen anlamak ve yolundan gitmek zordur. “Doğal kişi, Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değer- lendirildikleri için bunları anlayamaz” (1. Korintliler 2:14). “Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz” (Galatyalılar 5:17).

Kötü meyve. Yıkılmış tüm Hristiyan evliliklerinin meyvelerini, kolayca görebiliriz çünkü onlar yalana inandılar “...Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir” (Matta 7:15-17).

Yolundan Gideceğimiz Kutsal Gerçekler

Tanrı’nın evliliği nasıl gördüğünü anlamak için Kutsal Kitap ayetlerine daha fazla bakalım.

Evliliğimiz. Ölüm bizi ayırana kadar diyerek yeminlerimizi ediyoruz. “Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın” (Matta 19:6). “...ikisi tek beden olacak. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir” (Markos 10:7-8).

Tanrı boşanmadan nefret eder! Yine de bazı kadınlar, Tanrı’nın onları boşanmaya yönlendirdiğine ikna olmuş durumdalar. Bazıları Tanrı’nın onları bu evlilikten “kurtardığını” söylemektedir. “İsrail’in Tanrısı RAB, ‘Ben boşanmadan nefret ederim’ diyor...” (Malaki 2:16). Rab asla değişmez: “İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır” (İbraniler 13:8).

“...Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını...gerçekten anlıyorum” (Elçilerin İşleri 10:34-35).

Tekrar evlenmek bir seçenek değildir. İncil bunun “zina” olduğunu söylüyor! “Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur” (Matta 5:32).

“Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur” (Matta 19:9).

Zina etmiş olur. İsa onlara, “Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur” dedi (Markos 10:11). “Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur” (Luka 16:18).

Eğer kocası ölürse. “Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse, kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zina etmiş olmaz” (Romalılar 7:3).

Sağduyudan yoksundur. “Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder” (Süleyman’ın Özdeyişler 6:32). “Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir” (Levililer 20:10).

İstinai Durumlarda Ne Yapmalıyız?

Haklı bir istisna da olsa, kilisedekilerden birkaç kişi sadece zina nedeniyle boşanmıştır. Pastörler bana kocamın zina ettiği için ondan boşanma hakkım olduğunu söyledi. Birçok Kutsal Kitap çevirisinde “zina”, “gayri meşru cinsel ilişki”, ahlaki kirlilik, birbirinin yerine kullanılsalar bile, öyle olmadıklarını öğrendim. Zina kelimesinin anlamı evlilikten sonra yapılan cinsel ilişkidir. “Cinsel ilişkinin” anlamı evlenmeden önce yapılan ilişkidir. Bunlar birbirinden farklı günahı olan şeylerdir ve karıştırılmamalıdır.

Matta 19:9’da şöyle der: “Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.” Evlenmeden önce karısının cinsel ilişki yaşamış olduğunu öğrenen adam, karısını boşayabilir demek. Tıpkı İncil’de Meryem’i gizlice boşamayı düşündüğünü söyleyen Yusuf gibi (Matta 1:19). Kocanızın evlendikten sonra zina ettiğini düşünüyorsanız, kocanızı boşayabileceğinizi söylemiyor.

Bu bilgilerle Matta’daki ayeti, doğru çeviriyle yeniden yazabiliriz: “...Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.” Kadının, evlilik günü ya da öncesinde bakire olmadığı anlaşılırsa, o zaman adam karısını boşayabilir. Musa sadece erkeklerin boşanmasına izin vermiştir: “İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi. Başlangıçta bu böyle değildi” (Matta 19:8).

Başka bir deyişle, hayır, kocanızı herhangi bir sebeple boşayamazsınız.

Size “Tanrı böyle söyledi” diyenlere dikkat edin. “Evet, kendi sözlerini söyleyip, ‘RAB böyle diyor’ diyen peygamberlere karşıyım diyor RAB. ‘Uydurma düşler gören peygamberlere karşıyım’ diyor RAB. ‘Bu düşleri anlatıyor, yalanlarla, boş övünmelerle halkımı baştan çıkarıyorlar. Ben onları ne gönderdim, ne de atadım. Bu halka hiç mi hiç yararları yok’ diyor RAB” (Yeremya 23:31-32). “Ben boşanmadan nefret ederim diyor, Rab...” (Malaki 2:16). Tanrı bize asla sözüne karşı gelmemizi söylemez! O asla değişmez! Asla!!

Ayrıca, boşanma veya yeniden evlenme hakkında söylediklerinize çok dikkat etmelisiniz, çünkü başka bir kişinin günaha düşmesine ve boşanmasına ya da yeniden evlenmesine neden olabilirsiniz: “İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline! Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline! Ama kim… birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur” (Matta 18:7,6).

Çoğunuz kandırıldı. Eğer Tanrı’nın boşanmanızı istediğine inanıyorsanız, kandırıldınız demektir. “Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir” (2. Korintliler 11:14).

Ölüm biçecektir. “Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh’a eken, Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir” (Galatyalılar 6:8). İmandan düşmeden önceki halinize bakın. Ne kadar Rab’le yaşıyordunuz. “Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz” (Galatyalılar 5:17).

Tanrı ve sadece Tanrı! Bu kadar çok yıkılmış ve sorunlu evlilik görmekten çıkarılan ders neydi? Tanrı ve sadece Tanrı Sözü’ne itaatinizle birlikte bir evliliği kurtarabilirsiniz ve evliliğinize devam edebilirsiniz. “Yok oldu halkım bilgisizlikten...” (Hoşea 4:6). Bu yüzden bunu tekrar tekrar okumak zorundasınız! Bu yüzden O’nun Sözü üzerine derin derin düşünmelisiniz. Bu yüzden sadece her gün değil, bütün gün boyunca O’nun Sözü ile beslenmelisiniz!

Eğer Beni Seviyorsanız

“Eğer biri farklı öğretiler yayar, doğru sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih’in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Onlar Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar” (1. Timoteos 6:3-5).

“Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz” (Yuhanna 14:15). Tanrı’ya inandığını söylüyorsanız, o zaman O’na itaat edin. “Niçin beni Ya Rab, ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?” (Luka 6:46). İsa’dan sizi kurtarmasını istiyorsanız ama öğretilerini takip etmiyorsanız, O zaman Rabbiniz ve Efendiniz değildir. O sizin Rabbiniz ise, öyle davrandığınızdan emin olun. O’na itaat edin!

Kişisel söz:

EVLİ KALIN

Ve herkesi teşvik edin.

Kişisel söz: Evli kalın ve başkalarını teşvik edin: “Tanrı’nın Sözü’nden öğrendiklerime dayanarak, kendimi evliliğime adayacağıma tekrar söz veriyorum. Gerektiğinde alçakgönüllü ve barıştırıcı olacağım. Ne günahlarımın üstünü örteceğim ne de günaha düşceğim. Kendimi Tanrı’nın evlilikteki gerceğini sakin ve yumuşak huylu bir şekilde yaymaya adayacağım.”