Sharing is caring!

10. Yüreği Değiştirir

Kralın yüreği RAB’bin elindedir,

Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.

—Süleymanın Özdeyişleri 21:1

MwRYM-TUR-Front-cover

Herkes size kocanızın kendi iradesinin olduğunu mu söyledi; bu nedenle, size geri dönmemeyi “seçebilir mi”?

Evliliğinizi kurtarmaya çalışırken, soru yağmuruna tutulacaksınız. (evliliğini kurtarmaya çalışan herkes gibi) sizi terketmesinin ya da başka bir kadınla birlikte yaşamasının kocanızın tercihi ve “özgür iradesi” olduğunu söyleyecekler ve sizi acımasızca eleştireceklerdir. Tanrı’ya şükürler olsun ki gerçek onların dedikleri gibi değil!

Tanrı’nın isteğine karşı insanın isteğinin ikileminde cevaplar aradı- ğımda, Kutsal Kitap’ın her zaman bunun “Tanrı’nın isteği” dediğini “insanın isteği” demediğini öğrendim.

Bana neyi gösterdiğini göstereyim:

İnsanın isteği değil, Tanrı’nın isteğidir.

“Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu: Ey Kral Nebukadnessar, krallık senden alındı.”

“Krallığı alacak…” (Daniel 4:31).

“İstediği kişiye verecek…” (Daniel 4:25).

“Tanrı kurtarabilir…” (Daniel 3:17).

Nebukadnessar’ı düşünün. Gururu onun bir hayvan gibi sürünmesine neden oldu. Bu O’nun iradesine göre hala aynı Tanrı değil midir? Kocanız Kral Nebukadnessar’dan daha mı büyük? Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. O’nun elini durduracak, O’na, “Ne yapıyorsun?” diyecek kimse yoktur (Daniel 4:35).

Yunus’u düşünün. Yunus Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istemedi, ancak Tanrı onun istemesini sağladı. Bu arada RAB Yunus’u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı (Yunus 1:17). Tanrı kocanızın istekli olmasını sağlayacaktır.

Son olarak Pavlus’u düşünün. “Saul ise Rab’bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu… Birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı… Saul yerden kalktı, ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu… Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh’la dolasın diye beni yolladı… O anda Saul’un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu” (Elçilerin İşleri 9:1-18).

Tanrı kocanızı bir anda değiştirmekten daha fazlasını yapar! Kendi kocam dahil diğer kadınların kocaları için de yaptığını gördüm. Eğer kocamı tanımadığınızı söylerseniz, ben de size “Tanrı’yı tanımıyorsunuz” derim. Sizi değiştirmedi mi? Değiştirdi.

Yüreği Değiştirir

Pastörlerin ve diğer Hristiyanların kocanızın sizi başka bir kadın uğruna terkedeceğini ya da sizi boşayacağını dediğini duydunuz. Bunun insanın değil, Tanrı’nın isteği olduğunu Kutsal Yazılar’dan öğrendik.

Sizi terketmesi, sizden boşanması ya da başkasıyla birlikte olması kocanızın isteği olabilir. Yine de Tanrı kocanızın yüreğini değişitirebilir.

Kocanızın isteği hakkında kaygılanmamıza gerek yoktur. Kocanızın yüreğinin değişmesi için dua etmeliyiz. “Kralın yüreği RAB’bin elindedir, kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1).

Kocanıza yeni bir yürek vermesi, taştan yüreği çıkartıp ona etten bir yürek vermesi için Tanrı’ya dua edin. “Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim” (Hezekiel. 36:26).

Kocanızın yüreğini değiştirmenin ilk adımı, Tanrı’nın vaatlerini, gerçeklerini bulmak ve sonra bu vaatlerin koşullarını yerine getirmektir. Bunlar ezberlediğim ve kocamın yüreğini değiştirmek için kullandığım ayetlerdir.

“RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa, düşmanlarını bile onunla barıştırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:7).

“RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir” (Mezmurlar 37:4).

“Her şeyi RAB’be bırak, O’na güven, O gerekeni yapar” (Mezmurlar 37:5).

“Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir” (Matta 6:33).

Tanrı’yı hayatınızın merkezine koymayı unutmayın. Tanrı asla ikinci plana atılmak istemez. O’nu hayatınızda ilk sıraya alırsanız, O’nun benzerliğine dönüşmeye başlarsınız. Kocanızın yüreğinin sizin için değişmeye başladığını göreceksiniz.

Siz insan iradesi ve Tanrı iradesi arasında sıkıştıysanız, “insanın iradesi teolojisinin” şüphelerini aşmak için bu bölümdeki ayetler ile zihninizi yenilemelisiniz ve onun yerine Tanrı’ya odaklanmalısınız.

Tanrı’nın insanların yüreklerini hatta kralların yüreklerini nasıl değiştirdiğini aşadaki ayetlerden okuyalım:

“Kralın yüreğine … onurlandırma isteğini koydu” (Ezra 7:27).

“Ben Mısırlılar’ı inatçı yapacağım ki, artlarına düşsünler…” (Mısır- dan Çıkış 14:7).

“Ancak RAB firavunu inatçı yaptı…” (Mısırdan Çıkış 10:27).

“Kralın yüreği RAB’bin elindedir, kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1).

Süleyman’ın Özdeyişleri kitabından bilgelik öğreniriz. Süleyman’ın Özdeyişleri 1:2-7’yi bilmemizin yararları aşağıdadır:

Bilgeliği anlarız

Kuralları ve bilgece davranmayı öğreniriz

Ayrıca doğruluk, adalet ve eşitliğin ne olduğunu öğreniriz

Sağduyulu olur bilgiyi öğreniriz

Bilgelik için her gün Süleyman’ın Özdeyişlerini okuyunuz! (Web sitemizde bulunan “Gündelik Adanma” bölümündeki ayetleri her gün okuyunuz.)

İsteksiz Olan Kocanız

Tanrı yüreklerini değiştirdiğinde tüm kocalar evlerine dönmez. Maalesef birçok koca karılarına geri dönmüyor çünkü eşleri terkettikleri aynı kadın olarak kalıyor. Tanrı kocanızın size geri dönmesinden daha çok şey yapar. Eğer hala kavgacıysanız, dilinizden sevgi sözcükleri dökülmüyorsa, sakin ve yumuşak huylu değilseniz, o zaman kocanızın yüreği sizin için tekrar çarpsa bile, tekrar katılaşacak ve yüreğiyle karar vermek yerine aklını kullanacaktır.

Bu kitabı tekrar ve tekrar okuduğunuzdan emin olun! Rab’bin sözleriyle yaşadığınızdan emin olun. Rab’bin yüzünü arayın ve O’nunla saatlerce zaman geçirin. Kocanızın eve geri dönmesi ve kalbinin sizin için çarpması için yeni bir kadın olmalısnız. Unutmayın ki, kocanızın sizi terketmesinin sebebi evinizi kaya üzerine kurmamanızdır. Eviniz ikiye ayrıldı, kullandığınız kelimelerle, tavrınızla, diğer bir deyişle, kibriniz ve kavgacılığınızla…

Süleyman’ın Özdeyişleri ve İncil’e bir bakalım:

Kendi eliyle. “Bilge kadın evini yapar, ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 14:1).

Kibirlinin evi. “RAB kibirlinin evini yıkar…” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:25).

Ev ayakta kalmaz. “Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz” (Matta 12:25).

Yine de yıkılmaz. “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur” (Matta 7:24–25).

İnşa ediliyorsunuz. “…Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa ediliyorsunuz” (Efesliler 2:20-22).

Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın. “İsa şu karşılığı verdi: Kutsal Yazılar’ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçta ‘İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı’ ve şöyle dedi: ‘Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdi- ğini, insan ayırmasın” (Matta 19:4-6).

Tanrı iyileştireceğine, dudaklarınızdan övgü sözleri döktüreceğine söz veriyor. “Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım, öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki, inatla kendi yollarından gittiler. Yaptıklarını gördüm, ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yas tutanları avutacağım. Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de tam esenlik olsun” diyor RAB, “Hepsini iyileştireceğim” (Yeşaya 57:17-19).

“Onisimos’un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rab’be ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir” (Filimon 1:15-16).

Rab’bi arayın, O sizi değiştirecek olandır. Böylece sizi değiştirdiği gibi kocanızı da değiştirecektir, kocanız sizi yeni biri olarak görecektir. (Bilge Bir Kadın bölümünü okuyunuz)

Tanrı için hiçbir şey imkânsız değildir!

Rab yüreği istediği yöne çevirir!

Kişisel Söz: Tanrı’dan kocamın yüreğini değiştirmesini ve insanın iradesinden korkmamasını istemek. “Kutsal Yazılar’dan öğrendiklerime dayanarak, kocamın kalbinin tekrar benim için çarpmasına, Rab’be güvenmeme, kocamın özgür iradesine sahip olduğu yalanına ve Tanrı’nın benim adıma müdahale etmeyeceğine, dualarıma cevap vermeyeceği yalanına sığınmayağıma söz veriyorum. Bunun yerine, Tanrı kocamın yüreğini değiştirecek ve eve döndük- ten sonra bunun “kocamın isteği” olacağına inanıyorum.