Sharing is caring!

1. Bölüm Sevgilim

Durmadan, gece gündüz dualarımda

 seni anarak...

gözyaşlarını anımsıyor,

sevinçle dolmak için seni görmeyi

özlemle bekliyorum.

—2.Timoteos 1:3–4

MwRYM-TUR-Front-cover

Mesihteki Sevgili Kardeşlerim,

Bu kitabı tesadüf olarak elinizde tutmuyorsunuz. Bu kitap Tanrı esinlemesidir. Tanrı benim yardım isteğimi duyduğu gibi sizinkini de duydu ve sizi kurtarmaya geldi. Başkaları burada yazanlar için tamamen umutsuz dese de burdaki yazılar bana yol gösterdiği gibi size de yol gösterecek.

Yapmamı istediği şey benim için kolay olmadığı gibi sizin için de kolay olmayacaktır. Fakat hayatınızda bir mucize istiyorsanız, olabilir. Tanrı’nın doğruluğunu başkalarıyla paylaşmak için bir tanıklık istiyorsanız, olacak. Eğer gerçekten Tanrı’nın umutsuz bir evliliği düzeltmesini istiyorsanız, okumaya devam edin. Tanrı benim evliliğimi düzelttiği gibi sizin evliliğinizi de düzeltecektir.

Kutsal Kitap, “RAB’bin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür” diye açıklar (2. Tarihler 16:9). Size yardım etmek için arıyor. Hazır mısınız?

Sizin gayretle itaat etmeniz gerekecek. “Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13-14). Onun dar yolundan gitmeyi mi yoksa geri dönmeyi mi istiyorsunuz?

Şimdi seçim yapmanızın zamanıdır. “Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma bugün yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki, siz de çocuklarınız da yaşayasınız. Tanrınız RAB’bi sevin, sözüne uyup O’na bağlanın. RAB yaşamınızdır...ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır” (Yasanın Tekrarı 30:19–20).

Bu kitabı hala okuyorsanız ve bu kitabı atmadıysanız, okumaya devam etmeyi seçtiniz. Evliliğinizin mükemmel kurtarılışını ve sizi bekleyen ailenizi düşünürken gözlerimden yaşlar süzülüyor. Her biriniz için dua ediyorum. Birgün bu dünyada ya da gözyaşlarının olmadığı cennette buluşacağımız için seviniyorum.

Mesih İsa’daki sevgili kız kardeş, Tanrı evliliğini düzeltebilir ve düzeltecektir: İsa onlara şu karşılığı verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız…olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, ‘Kalk, denize atıl’ derseniz, dediğiniz olacaktır” (Matta 21:21).

Bu kitabı okuduğunuza göre, galiba evlilik hayatında bir kriz yaşıyorsunuz. Kocanız sizi terketti mi? Evi siz mi terkettiniz yoksa kocanıza evden gitmesini mi söylediniz? Belki de bu kitabı, her ikiniz de bu zorlu adımı atmadan önce aldınız. Tartışmanız sırasında, boşanma konuşulmuş, boşanma evrakları doldurulmuş ya da boşanmışsanız bile, “Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz” (Romalılar 8:28) ayetlerine bakınız.

Sorunlu evliliğinizde kişisel denenmelerden geçerken, eğer gerçekten iyi şeyler yapmak istiyorsanız, önce Tanrı’yı sevmelisiniz ve hayatınızdaki amacınızın ne olduğunu ondan öğrenmek istemelisiniz.

Şu anda O’nun amacı, sizi kendi benzerliğine dönüştürmek için O’na daha çok yaklaşmanızı sağlamaktır. Cesaretli ol çünkü Tanrı şöyle dedi, “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5). Tanrı senin tarafında: “Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, Kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin” (Mezmurlar 23:4).

Eminin ki “karanlık ölüm vadisi” şu andaki hislerinizin tercümanı, fakat Tanrı buna sizin iyiliğiniz için müsaade etti.

Sonradan altın olarak parlayacaksın. “Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir” (1. Petrus 1:6-7).

Şu anda yapmanız gereken en önemli şey, “Sakin olun, bilin ki Tanrı benim…” (Mezmurlar 46:10). Daha sonra Tanrı’nın yolundan gidin. Yaptığınız ya da söylediğiniz her şeyin Kutsal Yazılar’a uyduğundan emin olun; İncil’e devamlı olarak uyun.

Tanrı evliliğinizin bitmesini istemez. İsa’nın dediği şu ayetleri hatırlatın. “Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın” (Matta 19:5-6). “Ayrıca İsrail’in Tanrısı RAB, ‘Ben boşanmadan nefret ederim’ diyor. Bunun için kendinize dikkat edin...” (Malaki 2:16).

Evliliğinizi bitirmek isteyen Şeytan’dır, Rab, Tanrı değildir. Unutmayın ki “Hırsız (Şeytan) ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10). Şeytan’ın yalanlarına inanmayın fakat “her düşünceyi tutsak edin” (2. Korintliler 10:5).

Şeytanın Şeytan’ın kocanızı çalmasına izin vermeyin. Ailenizi, hayatınızı ve çocuklarınızı yok etmesine ve geleceğinizi çalmasına izin vermeyin. Boşanma deneyimimden yola çıkarak ya da bunu yaşamış diğer kişilerin boşanmayla sonuçlanan evliliklerinin kendi geleceklerini çaldığı gibi çocuklarının geleceğini çalacağını ve mahvedeceğine inanın.

Bunun yerine Tanrı’nın yolundan gidin. Siz yenilenmeyi beklerken, O’nu kocanız olarak kabul edin. “Çünkü kocan, seni yaratandır” (Yeşaya 54:5). “Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da sadakatim senin üzerinden kalkmaz, esenlik antlaşmam sarsılmaz diyor sana merhamet eden RAB” (Yeşaya 54:10).

İncil’in “sizi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizlemesine” izin verin (Efesliler 5:26). Gördüklerinize değil, Kutsal Kitap’ın söylediklerine inanın, çünkü “İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır” (İbraniler 11:1). “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır…” (İbraniler 11:6).

Şu anda neler yaşadığınızı ya da hangi soruların cevabını aradığınızı Tanrı dışında kimse bilmez. Eğer dua ederseniz (sadece Tanrı’yla konuşursanız) ve O’nu dinlerseniz (Kutsal Kitap’ı okursanız) Sizi sahip olduğu zafere götürecektir.

Kilisedeki arkadaşlarınızın, pastörlerinizin veya Tanrı Sözü olmayan bir şeyi duyduğunu ya da okuduğunu söyleyen herhangi bir danışman da dahil olmak üzere başkalarının söylediği şeyleri dinlerken çok dikkatli olun. Tanrı’nın sözünü okuyup dua ediyorsanız, Tanrı, Kutsal Kitap okumalarınız sırasında öncelikle kalbinize konuşaçak, o zaman birileri sizi yönlendirirken, O’nun Sözüyle tutarlı olup olmadığını anlayacaksınız.

Hristiyan olsun ya da olmasın, çok fazla insan, kulağa hoş gelen ve iyi hissettiren şeyler anlatır. Ama anlatıkları şeyler Kutsal Kitap’ta geçmiyorsa, yanlıştır! “Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez” (Mezmurlar 1:1). Tanrı söz konusu olduğunda, genellikle kulağa çılgınca gelir (başkalarının “boşan” demesi gibi) ve her zaman Kutsal Ruh’un yardımına ihtiyaç duyar.

Düşüncesizce davranmayın ya da bir şey yaparken hızlı olmayın. Tanrı genellikle “Bekleyin” der. Beklerken, birçok kez durum değişir. “Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı” (Yeşaya 9:6). En iyisini istemiyor musunuz? Geleceğinizi bilen kocanızın kalbini gerçekten değiştiren bir öğütçü istemez miydiniz? Size doğru yönü gösterebilen sadece bir kişi var. O’na, sadece O’na güvenin! Kilisede dünyada olduğundan çok daha parçalanmış evlilikler vardır, bu yüzden Tanrı’nın yerine dünyanın tavsiyesini veren herhangi bir Hristiyanı, Hristiyan danışmanı veya pastörü dinlemeyin.

Ne yazık ki, Hristiyan evlilik danışmanları çok fazla Hristiyan evliliklerini yıkmışlardır. Sizi ve kocanızı geçmiş hakkında konuşmak ve asla söylenmemesi gereken şeyleri söylemek için tutarlar. Korkunç ifadeler, Şeytan’ın ya da yaşayan duyguların yalanlarıdır. Danışman sizi dinledikten sonra durumunuzun umutsuz olduğunu söyleyecektir!

Eğer birisi (eşiniz dahil) durumunuzun umutsuz olduğunu söylemişse, Rab’be övgü sunmaya başlayın. Umutsuz durumlar, Rab’bin gücünü göstermeyi seçtiği zamandır! “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” (Matta 19:26).

Rab’de yaşayın. Ve kocanızın yardımı veya işbirliği olmadan, evliliğinizin kurtarılamayacağını veya geliştirilemeyeceğine inanmayın. Hizmetimiz evliliğinizi kurtarmak isteyenler için kuruldu! İhtiyacınız olan tek şey kalbiniz ve Rab’bin gücüdür. “RAB’bin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür...” (2. Tarihler 16:9).

En İyi Öğütçü tarafından “danışmanlık” alma ayrıcalığına sahiptim ve O’nun Sözü aracılığıyla bana söylediklerinden bazılarını paylaşmak istiyorum. Hiçbir iki durum birbirine benzemez; Yine de, O’nun Sözü herkes için uygundur. “Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun! Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor” (2. Korintliler 1:3-4).

Dua ettikten sonra Tanrı sözünü okuyun. “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız...” (Matta 7:7). “İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın” (Yakup 1:5-8).

İmanınız olsun! Peki bu iman nereden gelir? Rab’bin kendisinden gelir. İmanla dileyin çünkü “her mükemmel armağan yukarıdan gelir” (Yakup 1:17).

Tanrı’nın Sözü, O'nun İlkeleri

Sevgili kardeşim, ister Kutsal Kitap’ı iyi bil, istersen de hayatında hiç okumamış ol, Kutsal Kitap evliliğinizi geri kazanmanız için sizin tek rehberiniz olacaktır. Şu anda okuduğunuz bu kitap, denenmelerden geçerken benim iyileşmem için bana yol gösterdi.

Rab bana, evliliğin birçok ilkesini ihlal ettiğimi göstermekle kalmadı aynı zamanda farkına varmadığım ya da asla (günahlarımı itiraf ederek) üstesinden gelemediğim günahlarımı bana gösterdi. İşlediğim tüm günahlar ve ihlal ettiğim her şey evliliğimin yıkılmasına neden oldu.

Evlilikleri yıkıntı içinde ya da tamamen yıkılmış olan herkes aynıdır, buna siz de dahilsiniz. Henüz farketmediyseniz, Tanrı’nın ilkelerini ihlal edenin sadece kocanız olmadığını göreceksiniz. Benim yaptığım gibi, siz de evliliğinizin yok edilmesine yol açacak çok şey yaptığınızı göreceksiniz. Bu anlayış, kocanıza bakarak değil, günahlarınızı kabul ettiğinizde dönüm noktası olacaktır.

Rab’den Kutsal Kitap ayetlerini tekrar tekrar okuyarak öğrendiğim bilgelik, Kutsal Kitap’ın gerçekte ne olduğu ve hayatımdaki rehberin Kutsal Kitap olması gerektiğidir. Kutsal Kitap, Tanrı’nın yarattığı ruhsal yasalarla doludur. Tanrı dünyayı yarattığında, yalnızca yerçekimi yasası gibi fiziksel yasalarla değil, aynı zamanda onu ruhsal yasalarla da yarattı.

Fiziksel yerçekim kurallarını ihlal etmeniz, tökezlememiz ya da düşmemizle sonuçlanacağı gibi Kutsal Kitap’taki ilkelere aykırı davranmak, evliliğinizin düşmesine de yol açacaktır.

Bir başka şaşırtıcı keşif ise, dünyanın yollarının her zaman Tanrı’nın ve Sözü’nün yollarına karşı çıktığıdır. Kocanızın sizi terketmesiyle, zina etmesiyle, içki içmesiyle, uyuşturucu kullanmasıyla ya da size boşanma kağıtlarını tebliğ etmesiyle başa çıkma şekliniz büyük ihtimalle dünyaki herkesin başa çıkma şekliyle aynıdır. Benim öğrendiğim gibi sizin de öğreneceğiz, sizin yolunuz denenmeler veren Tanrı’nın zafer kazanması için tasarlamış olduğu yolun tamamen tersidir. “…Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır” (1. Yuhanna 5:4).

Herkesin yaptığı şeyin aksine, Tanrı’nın yolunu izlemeye başladığımda evliliğimi geri kazandığımı görmeye başladım. Dünyanın yolu her zaman yıkımla sonuçlanır, ama Tanrı’nın yolları her zaman şifa ve yenilenme getirir. “Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh’a eken, Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir” (Galatyalılar 6:8).

Evliliğinizi krizden hemen çıkarmanıza yardımcı olmak için bu bölümde hızlı bir klavuz hazırladım. Bu ilkeler, samimi ve alçakgönüllü bir kalbe sahip bir anlaşmayla takip edilirse, evliliğinizin derhal veya gelecekte bir şekilde onarılmasıyla sonuçlanacaktır, bu benim tarafımdan değil, Rab’bin Sözü ile de garanti edilir.

Kadın bu ilkeleri ne kadar çok takip ederse, itaatinin doğrudan bir sonucu olarak daha fazla yenilendiğini farkedecektir. Krizde kalan ya da evlliliklerinin hiç yenilendiğini görmeyenler, Tanrı’nın ruhsal yasalarına inanmayı ve itaat etmeyi reddedenler ya da yanlış bir biçimde Tanrı’nın yasalarından üstün olduğuna inananlardır. “Teşvik” videolarından biri, tamamen kadınların yenilenmelerini engelleyen hatalarının tanıklıklarına ayrılmıştır.

“Yasanın yönetimi altında olmadığınızı” ve dolayısıyla Tanrı’nın kanunlarını ihlal etmekte özgür olduğunuza inananlardan biriyseniz, “kesinlikle hayır!”

“Öyleyse ne diyelim? Yasa’nın yönetimi altında değil de, Tanrı’nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır!” (Romalılar 6:15).

“Öyleyse biz iman aracılığıyla Kutsal Yasa’yı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine, Yasa’yı doğruluyoruz” (Romalılar 3:31).

“Kesinlikle hayır! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız?” (Romalılar 6:2).

Yerçekimi yasasını anlayanlar, onun üstesinden gelmeyi öğrendi, bu da insanın uçabilmesiyle sonuçlandı. Tanrı Sözü’nü araştıran Hristiyan, dünyanın üstesinden gelecek ve sonra Tanrı’yı arayan imanlı olmayan birini hayrete düşürecektir. Ancak, yerçekimi yasasından üstün olduğuna inanan ve paraşütsüz bir uçaktan atlayarak bu yasayı ihlal eden kişi payına düşen ölümü tadacaktır. Bu yüzden birçok Hıristiyan, hayatını yıkımla dolu yaşıyor.

İnan ve İtaat et

Evliliklerini Evliliklerini kurtarmak isteyen birçok kadın gibiyseniz, sadece Tanrı’nın evliliğinizi kurtarabileceğinize inanmakla kalmayın, aynı zamanda O’nun Sözü’ne de itaat edin. Bu kitabı okurken, okuduğunuz kitabın çaresiz bir kişi tarafından yazıldığını hatırlamak size yardımcı olabilir, ne olursa olsun Tanrı’nın Sözü’nü takip etmek için çaresiz bir kadın! Siz nasılsınız? Ne pahasına olursa olsun, Tanrı’nın Sözü’nden gitmeye hazır mısınız? Ne kadar acıtıyor olursa olsun, kendinize sormanız gereken soru “Evliliğimi kurtarmamın önemi nedir?”

Bir şeyi ele alın. Eğer Tanrı’ya gayretle itaat etmiyorsanız, kendinizden hiçbir şey beklememelisiniz çünkü siz kararsızsınız. “Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın” (Yakup 1:7-8). “Döneklerden tiksinir, Senin yasanı severim” (Mezmurlar 119:113).

Eylerimlerimle imanım. Evliliğiniz için Tanrı’ya güvendiğinizi söylüyorsanız, bunun için harekete geçin. “Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi?... Ama biri şöyle diyebilir: ‘Senin imanın var, benimse eylemlerim.’ Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim” (Yakup 2:14, 18). İtaat etmek yerine inanmayı seçen birçok tanıklıklar vardır. Her biri evliliklerine hala inanıyor fakat hiçbirinin evlilikleri düzelmedi.

Onu çıkar at. Evliliğini yeniden kurtarma isteğiniz olması ne kadar güzel bir şey! Evliliğinizi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacak kadar çaresiz misiniz? Tanrı’nın bizi bir tür itaat için çağırdığını düşünmüyorsanız, İsa’nın Matta 5:29-30 ayetlerinde ne söylediklerine bakalım. “Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.”

Matta’nın beşinci bölümü boyunca, İsa bize Eski Antlaşma’da yazılanlardan daha çok itaat çağrısında bulunur. Bir fanatikmiş gibi kendi kendinizi okumaya teşvik edin. Şu an yaptığınız şey başkalarına aptalca görünmüyorsa, evliliğe olan bağlılığınızda daha radikal olmanız gerekir, çünkü yapılması gereken budur!

İtaatimizde hepimiz Petrus gibi olmalıyız. İsa’ya ayaklarını yıkamasına izin vermek gibi, her seferinde bir şey yapılması istendi. Denize düştü! İsa gemiden çıkmasını istediğinde bile denize düştü. İsa’nın dediklerini böylesine gayretle yerine getiren tek kişi oydu. Buna rağmen İsa, kıt imanı için Petrus’u azarladı (Matta 14:31). Ilık mısın? “Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım” (Vahiy 3:16).

Tanrı’nın evliliğinizi kurtarabileceğine, sizi, evliliğinizi, ailenizi yenilemek istediğine inanın ve güvenin. Tanrı ne dışarıdaki herhangi biri ne de sizin yanlış kişiyi seçtiğinizi düşünüyor. “Örneğin, evli kadın, kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır; kocası ölürse, onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse, kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zina etmiş olmaz” (Romalılar 7:2-3).

Eğer yeniden evlenmeyi düşünüyorsanız, ikinci evliliğinizi %20’den daha az sürdürme ihtimalinizin olacağını bilmelisiniz! Başka bir acı verici boşanma geçirme ihtimalini yaşayan 10 kişi üzerinden 8’i olacaksınız. Üstüne 3. 4. sayılar eklenecek. Şu anda olduğun numarada kal. Bunun daha iyi bir yolu var.

Bunun yerine “Umudunu RAB’be bağla, güçlü ve yürekli ol (Mezmurlar 27:14; ayrıca Yeşaya 35:4 ayetine bakınız). Yardım et bize düşmana karşı, çünkü boştur insan yardımı. Tanrı’yla zafer kazanırız, O çiğner düşmanlarımızı” (Mezmurlar 60:11-12 ayrıca Mezmurlar 108:12-13 ayetlerine bakınız). Lütfen “Niçin Boşanmadan Nefret ederim” adlı 11. bölümü daha fazla bilgi almak için okuyunuz).

Durumunuz hakkında başkalarına başvurmayın. Önce Tanrı ile konuşun. Cevap bulmak için Rab’bin sözlerine bakın. “...arayın, bulacaksınız” (Matta 7:7, Luka 11:9). “Onun adı Harika Öğütçüdür” (Yeşaya 9:6). “Kötülerin öğüdüyle yürümeyin” (Mezmurlar 1:1).

Durumunuzu başkalarına anlatmayın: “İftiracılara ülkede hayat kalmasın” (Mezmurlar 140:11). “Kocası ona yürekten güvenir. Ve kazancı eksilmez” (Süleyman’ın Özdeyişleri 31:11). “Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.” (Matta 12:37). “Dedikoducu can dostları ayırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:28, ayrıca Süleyman’ın Özdeyişleri 17:9’a bakınız.) (Daha fazla bilgi edinmek için “Dilindeki İyilik” adlı 7. bölüme bakınız. Bu bilgi isteğe bağlıdır ancak gerekli bir bilgidir: “Yok oldu halkım bilgisizlikten” [Hoşeya 4:6]).

Tanrı’dan evliliğinizin kurtarılacağı konusunda Tanrı’ya güvenecek ve sizinle birlikte dua edebilecek bir kadın dua partneri isteyin. Evliliğinizin kurtarılmasını istiyorsanız, bekar gruplardan uzak durun! Tanrı’nın evliliğinizi kurtarmasını istiyorsanız, siz oraya ait değilsiniz. “Destek gruplarından uzak durun ve bu gruplar genellikle “acıma grupları’ndan” başka bir şey değildir. Evliliğinizin kurtarılmasını istiyorsanız, boşanmanız konusunda sizi destekleyecek olan boşanmanızı kurtarma toplantılarına katılmayın. Şu anda evliliğinizi kurtarmak mı yoksa evliliğinize son vermek mi istediğinize karar vermelisiniz.

Bir gruba katılmak yerine, birlikte dua edebileceğiniz, size yardım edebilecek bir kadın dua ortağını Tanrı’nın size sağlaması için dua etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Tek ihtiyacınız olan bir kişi daha ve tabiki Tanrı. Web sitemizde neler yaşadığınızı anlayan bir Teşvik Ortağı bulabilirsiniz.

Kocanızla bütün tartışmaları bırakın! Bu ilke evliliğinizin kurtarılıp kurtarılmayacağı konusunda karar verici bir faktör olacaktır. Bu konuyla ilgili sizin için sayfalarca yazabileceğim Kutsal Yazılar var. Birkaçı şöyle: “Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş” (Matta 5:25). “Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:1). “Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer, bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:14). “Çenesini tutup susan ahmak bile bilge ve akıllı sayılır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:14).

“Ağzından bilgelik akar, dili iyilik öğütler” (Süleyman’ın Özdeyişleri 31:26). “Kavgadan kaçınmak insan için onurdur, oysa her ahmak tartışmaya hazırdır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 20:3). “Geçimsiz kişi kendi çıkarı peşindedir, iyi öğüde hep karşı çıkar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:1). Kavgacı bir kadın mısın? (daha fazla bilgi için “Kavgacı Kadın” adlı 6. bölümü ve “Söze Gerek Kalmadan Kazanın” adlı 8. bölüme bakınız).

Yaralamadan, nefret etmeden, kocanınızın gözlerine sevgiyle bakmaya çalışın. “O’na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan kızarmaz” (Mezmurlar. 34:5). “Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir” (Matta 23:12, Luka 14:11, Luka 18:14). Petrus İsa’ya gelip, kardeşinin suçunu kaç kere bağışlaması gerektiğini sordu. “Yedi kez mi?” İsa, “Yedi kez değil” dedi. “Yetmiş kere yedi kez derim sana” (Matta 18:22). Buda 490 kez ediyor. Size ve çocuklarınıza yaptıklarından ötürü kocanızı bağışlamamaya karar mı verdiniz? Bağışlayamamak senin ve evliliğin için çok tehlikelidir. (Daha fazla bilgi almak isterseniz, 9. bölümde bulunan “Sakin ve Yumuşak Ruh” başlığındaki “Bağışlama” adlı bölümü okuyunuz).

Kocanızı Tanrı’nın gözüyle görmeye başlamalısınız. Kocanız için dua edin. İlk olarak onu affetmekle başlayın. Onun hayatında olan arkadaşlarını, ailesini, iş arkadaşlarını hatta sizin dışınızda olan kadınları da affedin. O zaman Tanrı’nın kocanızın olmasını istediği kişi için dua etmeye hazır olacaksınız. Yaptığı kötü şeylere bakmayı bırakın. Bunun yerine Tanrı’dan özellikle geçmişte sizin için yaptığı iyi şeyleri göstermesini isteyin. (Daha fazla bilgi almak için 7. bölümde bulunan “Dilindeki İyilik” başlığındaki “Bağımlı olun” bölümüne bakınız).

Bunlar Bunlar için Tanrı’ya şükredin. Eğer kocanız sizi terk ederse, onu aramayın! Ama eğer siz kocanızı terk ederseniz ya da onun evden gitmesini ona söylerseniz, o zaman onu arayıp ondan af dilemeniz gerekir. Bu kritik bir noktadır. Ne kadar uzun beklerseniz, daha önce gerçekleşmemişse bile sizi aldatma olasılığı artacaktır. (Bu kuralları yerine getiren kadınların hayatında nasıl işe yaradığının kanıtlarını Web sitemizdeki tanıklıkları okuyarak öğrenebilirsiniz).

Tövbe eder etmez, tövbe etmeye devam etmeyin. Bu zarar verici olabilir. Ayrıca kocanızın özrünüzü kabul edip etmemesi sorun değildir. Bunu Tanrı’ya alçakgönüllük ve sadakatten dolayı yapıyorsunuz, daha başka bir şeyden değil.

Onunla konuşmak için bir fırsat bulduğunuz zaman, kocanızla nazikçe ve sevgiyle konuşun. “Hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:24). “İç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:22, 18:14). Evliliğinizde sorunlar yaşarken sevinçli olmanız gerekmiyor ancak tüm sorunlarınızın Tanrı’nın himayesinde olduğunu bilerek seviçli olabilirsiniz. “Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir” (İbraniler 12:11).

Kocanız hakkında size kötü şeyler anlatan dedikoduculara kulak asmayın. “Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz” (1. Korintliler 13:7-8). Belki kocanız başka biriyle ilgilenmediğini söylüyor ama siz ilgilendiğini biliyorsunuz. Yine de ona inanmalısınız. Aptal ya da saf değilsiniz. Ona koşulsuz sevgi ya da Tanrı’nın sevgisini gösteriyorsunuz.

Bazen boşanmanız için ya da kocanıza yaptığı ya da yapmakta olduğu şeyleri söylemeniz için sizi ikna etmeye çalışan aileniz ya da arkadaşlarınızdır. Kendinizi, bedeninizi ve duygularınızı besleyerek Tanrı’dan uzaklaştırmaya çalışanlardan ayırmalısınız. “Akılsız kişiden uzak dur, çünkü sana öğretecek bir şeyi yok” (Süleyman’ın Özdeyişleri 14:7). “Dedikoducu sır saklayamaz, bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme” (Süleyman’ın Özdeyişleri 20:19). Eğer kocanı çekiştirsen, başkaları da kocanı çekiştirecek! “Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni...” (Mezmurlar 101:5).

İradenize İradenize ve Tanrı’nın Sözü’ne aykırı olan çok fazla tavsiye alacağınız için, durumunuzu kimseyle paylaşmayın! Bu durum sizde kendinize acıma ya da öfke uyandıracaktır! Bu duygular bedenden gelir ve ruhunuza karşı savaş açacaktır. Galatyalılar 5:17’de Tanrı şöyle der; “Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz.” Hristiyanların çoğu Tanrı’nın Sözü’nü gerçekten bilmedikleri için, durumunuzu dinlerken, tartışırken ya da yardım ederken karışıklık yaratacaklardır. Pastörler bile Tanrı Sözü’ne aykırı tavsiyede bulunabilirler! Aynı suyun üzerinde yürüdükleri sürece, evliliğinizi korumak için umutsuzca Tanrı’nın Sözü’nün tümüne ihtiyaç duyduğunuzda Tanrı’nın ilkelerini gözardı edebilirler veya bu ilkeleri en aza indirebilirler!

Kocanızın ne iş çevirdiğini anlamaya çalışmayın. Bu onu takip etmek ya da onun işine karışmanız demektir. Eğer bir başkasının olduğundan şüphelenirseniz ya da onun ilgilendiği başka birinin olduğunu bilirseniz, o zaman Tanrı’nın dediği şeyi yapın: “Gözlerin hep ileriye baksın, dosdoğru önüne! gideceğin yolu düzle, o zaman bütün işlerin sağlam olur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 4:25-26). “Beklenmedik felaketten, ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma. Çünkü senin güvencen RAB’dir, tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:25-26). 1. Korintliler 13:7 deki ayetleri hatırlayın sevgi “herşeye inanır.”

Kocanızla veya başkalarıyla yüzleşmeyin! Bu, Şeytan’ın geride bıraktığı bir ağdır. Ben de diğer pek çok kadın gibi, bu tuzağa düştüm. Dikkat edin! Bu durum bedeninizi tatmin edebilir, ancak sonuçları sizin ve kocanızın sizin için sahip olabileceği hisleri yok edecektir. Kendiniz yüzyüze ya da telefonda konuşmayın ya da ona onu bağışladığınızı yazan bir mektup yollamayın. Bu Tanrı’dan değil. Bu kendinizi üstün görmenizi sağlayan Şeytan’ın oyunudur.

Sık sık, “Yaptıkları yanına kalmamalı” diye düşünen kadınlar yanlış bir şekilde, kocalarıyla yüzleşmeleri gerektiğini düşünürler. Bu kitabı ya da uyarılarımı görmezden gelen tüm kadınlar, kocalarıyla yüzleşerek ne kadar pişman olduklarını bana anlattılar! Kadınların hepsi bunun çok korkunç sonuçlar doğurdunu benimle paylaştı! Lütfen bilmemesi gereken şeyi bilmek için adım atan Havva gibi olmayın!

Günah açıkta kaldığında, yüzünüzün önüne serilecek ve Tanrı’nın size “gençken evlendiğin karın” olarak verdiği avantajı kaybedeceksiniz (Süleyman’ın Özdeyişleri 5:18). Unutma, sevgi “her şeye inanır…” (1. Korintliler 13:7).

Bunun ruhsal bir savaş olduğunu her zaman hatırlamalısınız. Bütün savaşlarda olduğu gibi, düşmanın bildiğin şeyi bilmesi aptallıktır ve tehlikelidir. İncil’de hiçbir savaş, Rab’bin içindeki bilgileri açığa çıkararak kazanılmadı! Düşman hareketlerini ortaya çıkarmamızı da istemiyor. Bunun yerine, İncil bir ruhsal savaş olarak savaşmamız için bizi uyarıyor! 1. Timoteos 1:18’de “iyi savaşı sürdürün” diyor. “İnsansal güce dayanarak savaşmıyoruz” (2. Korintliler 10:3). Bunun yerine bize, “Ayık ve uyanık olun (bu tamı tamına uyanın demektir). Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor” söylendi. (1. Petrus 5:8).

Kocanız (ve başkaları) Şeytan’ın kölesi olarak, evliliğinizi, geleceğinizi ve çocuklarınızı yok etmek için Şeytan’la çalışıyor. “Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren sözdinlerliğin kölelerisiniz” (Romalılar 6:16). Bu savaşı kazanmak için, doğruluğun kölesi olmalısınız, onun günahı hakkında ya da bildiğiniz şey hakkında onunla yüzleşmeyin!

Size nerede olduğunu söylemediyse kocanızı bulmaya çalışmayın! Tanrı bu şekilde sizi koruyor! Sessiz ve sakin olun. Dua odanıza çekilin Rab’bin önünde dizlerinizin üzerinde dua ederek savaşınıza başlayın. Tanrı kocanızın yüreğini değiştirebilir ancak güvensizlik, şüphe ve kıskançlıklarınızı açıkça gözler önüne sererseniz, onun yüreğini katılaştıracaksınız. “Kralın yüreği RAB’bin elindedir, kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1). Öteki kadın daha sonra haksızlığa uğramış gibi görünecektir, siz gözükmeyeceksiniz! Her erkek sözel olarak (veya fiziksel olarak) eşi diğer kadına saldırdığında zina ettiği kadını korur ve savunur. Sessiz olun! Bu ölümcül hatadan kaçınmak için “Teşvik” videolarını dinleyin.

Herhangi bir kararda aceleci davranmayın. Şu anda açıkça düşünmüyorsunuz ve kesinlikle bilgece davranın aksine duygularınızla hareket ediyorsunuz. “Bilgisiz heves işe yaramaz, acelecilik insanı yanılgıya düşürür” (Süleyman’ın Özdeyişleri 19:2). “İhtiyatlı olansa attığı her adımı hesaplar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 14:15). “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, ama sonu ölümdür” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:25, 14:12). “Sözünü tartmadan konuşan birini tanıyor musun? Akılsızın durumu bile onunkinden daha umut vericidir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:20).

“İnsan kura atar, ama her kararı RAB verir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:33). “Bilge kişi korktuğu için kötülükten uzaklaşır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 14:16). Bir buluşma ayarlayacakmış gibi acele davranmayın!

Boşanmak için acelecei olmayın. Tanrı “boşanmadan nefret ederim” diyor (Malaki 2:16). Evi terketmeyin: “Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın. Bir an bile durmaz evde” (Süleyman’ın Özdeyişleri 7:11). Onun yolundan gitmeyin!

İhtiyaçlarınızın, korkularınızın ya da sorunlarınızın ne olduğunu kocanızla paylaştınız mı? Sizi reddetti mi ya da hayal kırıklığına mı uğrattı? Bu ayetleri ezberleyin: “Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır” (Filipililer 4:19). “Yaşam diyarında RAB’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu RAB’be bağla, güçlü ve yürekli ol; umudunu RAB’be bağla!” (Mezmurlar 27:13-14).

“RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa, düşmanlarını bile onunla barıştırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:7). “Güç ve onurla kuşanmıştır, geleceğe güvenle bakar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 31:25). Onu suçlamak yerine kocanıza geçmişte size göz kulak olduğu için şükredin ve teşekkür edin. Tanrı’nın yolundan gidiyorsanız bu böyledir; buna hoşnutluk denir.

Sorunlarınızın bir kısmı iş hayatınız olabilir. Tanrı beklememizi söylediği için biz önümüze baktık ancak bazı şeylerin acısını kendimizi “iş hayatı” gibi şeylere boğarak çıkardık. Şu anda iş yerinizdeyken eviniz bomboş çocuklarınız kreşte, kocanızın kendi evi var. Şeytan bir hırsızdır!

Yakında uğrunda çok çabaladığınız evinizi kaybedeceksiniz. Tanrı’nın evinizi, ailenizi, evliliğinizi kurtarmasına izin verin. (Daha fazla bilgi için Bilge Kadın bölümünde bulunan, “Ev Halkının İşleri’ndeki, “Herkesin Hizmetkârı” başlıklı bölüme bakınız).

Şu andaki denenmelerinizde kocanızın desteğini ve yardımını aramayın. Ona evde yanlış yaptığını söylemeniz, kocanızı kendinizden uzaklaştırmanız demektir. Sizi terketmesinin nedeni sizden “kaçma” sorunuydı. Kaosla dolu olan bir eve asla gelmeyecektir! Bir başka kadınla birlikte olan bir adam mutluluğa konsantre olur. Yapmanız gerektiği gibi “Aşk ilişkiniz” konusunda eğer Rab’be danışırsanız, sıkıntılar patlak verdiğinde (ki patlak verecektir!) o zaman kocanız eve dönecektir!

Kocanızı evden gitmesi için teşvik ettiniz mi? Biz Restore Ministiries’de kocasının evden gitmesini söyleyen ya da öfke anında “boşanma” kelimesini kullanan çok kadın gördük. Kötü tohumlar ektiğinizde, bunun aldatmayla bitmesine şaşırmayın. Kelimelerin bildiğinizden daha fazla gücü vardır. “Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler” (Matta 12:36).

Eğer alkol, uyuşturucu ya da taciz gibi sorunlar varsa, onlara aldatmayı eklemeyin! Belki de onun gitmesini istemeniz, alkol, uyuşturucu ya da taciz yüzündendir. Belki de artık birbirinizi sevmediğinizi hissettiniz. (Lütfen daha fazla yardım almak için 8. bölümde “Söze Gerek Kalmadan” başlığındaki “Teselli Eden” kısmını okuyunuz.) Evde olmayan erkekler, evli olmalarına rağmen “bekar” sayılırlar. Ayrılık boşanmaya doğru atılan ilk adımdır ve boşanma hayatı değiştiren bir hatadır.

Boşanmanın yıkıcılığından habersiz çok sayıda yaşlı kadın, kocalarını terketmeleri ya da kocalarının eve dönmelerine izin vermemeleri konusunda gençlere tavsiyede bulunurlar. Titus 2. bölümde bahsedildiği gibi yaşlı kadınlar, genç kadınlara neyin iyi olduğunu öğretmeli, “kocalarını ve çocuklarını seven... kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı’nın sözü kötülenmez.”

1.Korintliler 7:5’te anlatılan ayrılık ortak anlaşmayla dua ederek ve oruç tutarak yapılmalıdır. Bu 1. Korintliler 7:13’te şu sözlerle doğrulanmıştır: “Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın.”

Ayrılma ya da boşanma kararı vererek, sadece kendinizin ve kocanınızın hayatını değil aynı zamanda çocuklarınızın da hayatını ve geleceğinizi yıkmış oluyorsunuz. (Gelecekteki) torunlarınız, ebeveyleriniz, arkadaşlarınız da bu bencilce, cahilce ve aptalca olan kararın yıkıcı etkilerini hissedeceklerdir.

Kocanızın evden gitmesini söyleyerek, boşanma yönünde ilk adımı atmış oluyorsunuz. İşler bu hale varmadan bundan vazgeçmenizin zamanı gelmedi mi? Dünya ve Şeytan, ayrılırsanız ya da boşanırsanız, her şeyin daha iyi olacağı konusunda sizi ikna eti ama bu bir yalandır! Bu doğru olsaydı, 10 kişiden 8’i ikinci evliliklerinde ya da sonraki evliliklerinde de boşanmayacaklardı. Bir kez daha İncil’in bu konuda ne kadar açık olduğunu belirtelim: “Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın” (1. Korintliler 7:13).

Eğer kocanız sizi terk ettiyse, onu takip etmeyi, onu cezalandırmayı ya da yoluna çıkmayı bırakmalısınız. Bu şekilde sizden daha çok uzaklaşacak ya da kötü şeylere başvuracaktır. Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz… (Mezmur 1:1). Tek engel “dikenli çit” olmalıdır (Hoşea 2:6’ya bakınız). Kutsal Kitap’taki Hoşea bölümünü okumalısınız. Ezberlemeniz için dikenli çitler hakkında yazılmış bir duamız var. (17. bölümde bulunan “Gedikte Durmak” bölümünde bulacaksınız.) Bu duayı kocanız için günlük olarak edin.

Telefon görüşmeleri, kartlar, mektuplar ve “evlilik sözleşmesi” ifadeleriyle “boşanmak isteyenleri” teşvik eden hizmetler olduğunu duyduk. Bu Kutsal Kitap’a uygun değildir ve birçok kişinin “evlilik hayatını sonlandırmasına sebep olmuştur. İncil 1. Korintliler 7:15’te şöyle der, “İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kızkardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. Eğer işi oluruna bırakmazsan, sürtüşme devam edecektir. Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkârların yolunda durmaz... (Mezmurlar 1:1). (1. Korintliler 7:15’te dediği gibi). Kocanız, gitme konusunda özgür olduğunu bilmelidir. Bu onun boşanmanın peşinden gitmesini ya da başka bir evliliğe atlamasını engelleyecektir!

Ama zaten boşandım. Boşanma gerçekleşmiş bile olsa asla geç değildir. Boşandıktan sonra eski eşlerin çoğu “yeniden evlenir.” “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen” (Romalılar 12:21). Tanrı, peygamber Hoşea’dan, karısı Gomer’e ona göz göre göre sadakatsiz olmasına rağmen yeniden evlenme teklifinde bulunmasını istedi: “...Çünkü o benim karım değil artık, ben de onun kocası değilim” (Hoşea 2:2). O zaman, “İlk kocama döneyim” diyecek, “Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!” (Hoşea 2:7). RAB bana şöyle dedi: “Sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile” (Hoşea 3:1). Tanrı, Hoşea ve Gomer’in hikayesini, kendi gelini (kilisesini) ve evliliğe karşı güçlü duruşuna olan bağlılığını göstermek için kullandı.

Çocuklarınızın kocanıza karşı çektiğiniz acınızı veya öfkenizi görmesine izin vermeyin. Çocuklarınızı neler olup bittiğinden korumak için elinizden geleni yapın. Onlara evliliğinizin sorunlarını anlatmanız sadece kendilerine ve /veya babalarına karşı kötü duygulara sahip olmalarına neden olacaktır. (Lütfen bunun ruhsal olarak nasıl yapıldığını öğrenmek için “Teşvik” videolarını dinleyin). Suçu kocanıza atmayın. “Bilge kadın evini yapar, ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 14:1). Rab, “Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1). Çocuklarınızın yüreğinin hangi yöne gittiğine dikkat edin. “O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim” (Malaki 4:6). “Çocukların övüncü anne babalarıdır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 17:6).

Rab, senin, çocuklarının hayatındaki bütün bu denenmeleri bir süreliğine seni Kendisine daha da yaklaştırmak, sendeki işi tamamlamak, daha sonra seni Kendi görkemiyle yeniden buluşturmak için izin verdi. O’na ne kadar yaklaşırsan, seni o kadar kendi benzerliğine dönüştürecektir. “O’na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan kızarmaz” (Mezmurlar 34:5).

Çocuklarınızın babaları hakkında kötü konuşmalarına izin vermeyin. Babalarına saygı göstermelisiniz (ister yaşları 5, ister 15 isterse de 25 olsun!) “Annene babana saygı göster” (Mısırdan Çıkış 20:12, Yasanın Tekrarı 5:16, Markos 7:10). Bu ayeti tekrar hatırlayın, “O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim” (Malaki 4:6). (Eğer babaları hakkında kötü konuştuysanız, önce Tanrı’nın sizi bağışlamasını; daha sonra kocanızın sizi bağışlamasını; ve son olarak ta çocuklarınızın sizi bağışlamasını isteyin). “Günahlarını gizleyen başarılı olmaz,” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). Daha sonra çocuklarının (ve kendi) gözlerinde onu övmeye başlayın. (Daha fazla bilgi için “Dilindeki İyilik” bölümünde bulunan “Bağımlı olun” başlığına bakınız).

Unutmayın ki, eğer siz kocanıza karşı saygısızsanız, çocuklarınızın babalarına saygı duyması konusunda zorluk çekersiniz.

Çocuklarınızın haksızlık yapmasına izin vermeyin. “Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:15). Öfkelerini açığa vurmalarına izin vermek yerine, babalarını affetmeleri ve dua etmeleri konusunu öğretmek için bu zamanı değerlendirin. Öfke gittiğinde, acı hissedilir; o zaman onlara teselli bulmaları için Tanrı’ya güvenmelerini öğretin. Bu Kutsal Yazılar, o zaman onu ezberlediğinde beş yaşındaki çocuğuma yardım etti: “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5). Şu anda çocuklarınızın kafası karışık bu yüzden onları net bir şekilde yönlendirin. (Daha fazla bilgi için Bilge Kadın’daki “Annenizin Öğretişi” bölümüne bakınız). Yine de, siz başı boş davranıyorsanız, bunu uygulamakta güçlük çekeceksiniz.

“En kolay” yolu seçmeme konusunda dikkatli davranın. Bu en kolay yol gibi görünebilir, ama sonunda şu anda yaşadığınızdan daha fazla üzüntü, denenme, zorluk ve acı çekersiniz. Zor evlilikler, ayrılıklar ve/ veya boşanmalardan geçmiş olan bizler, sizi her zaman felaketle sonuçlanan dünyanın yolundan gitmeye zorlayacak herhangi bir fikir, kitap ya da diğer insanlara karşı uyarmak istiyoruz. Dünya onu onaylarsa, Hristiyanlar olarak biliyoruz ki geniş yol yıkıma götürür.

Dar yol, hayata giden yoldur, ve onu bulanlar azdır! “Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13-14). Tüm kararlarınızda, diğerleriyle konuşma şeklinizde, şu anda ve gelecekte karşınıza çıkacak denenmelerinizin üstesinden gelmenin yolunu bu dar yoldan aramalısınız.

Lütfen ne okuduğunuza dikkat edin. Felsefeye dayalı olan ya da psikologlar ya da evlilik danışmanları tarafından yazılan kitaplar, zihninizi Rab’den olmayan fikirlerle doldurabilir. Tanrı’nın prensiplerine aykırı olan bu yıkıcı fikirler, yenilenmeniz konusunda size geriye götürmeye neden olacaktır. İleriye değil! “Hoşgörüsüz sevgi”, “evliliğinizi canlandıran” ve “ilişki bağımlılığı” gibi konuları kapsa yan kitapların evliliğimize büyük zarar verdiğini öğrendik. Bu düşünceleri hem bizim evliliğimizde hem de bunu çaresizce yaşamış olan erkek ve kadınların evliliğinde gördük. Bunun yerine, zihninizi Tanrı’nın Sözü ile yenileyin. Eğer onun Sözü üzerine derin derin düşünürseniz, Tanrı, Mezmur 1’de vaat ettiği her şeyde başarılı olacağınıza söz verir!

Tanrı’ya ve Tanrı’yla “aynı fikirde” olanlara kulak verin. Onlar sizi evliliğiniz için Tanrı’ya güvenmeniz konusunda teşvik edecektir. Lütfen Tanrı Sözü’ne danışın, bu sözler ücretsizdir, paranız cebinizde kalır ve evliliğinizi kurtarırsınız. Tanrı sizi Kendisine çağırıyor! “Profesyonelim” diyenlerden uzak durun. Her profesyonelin kendi yöntemleri ve inanışları vardır. Evlilik problemleri hakkında binlerce Hristiyan kitap ve seküler kitap bulunmaktadır. Eğer tüm soruların cevaplarını biliyorlarsa, özellikle kilisede neden boşanmalar bu kadar yaygın?

Nereden başlıyorsunuz? Ne yapmalısınız? Yıkılmış evinizi kayaya taşımaya başlayın. “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur” (Matta 7:24-25). “Bilge kadın evini yapar, ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 14:1). “Ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli, güzel eşyayla dolar” (Süleyman’ın Özdeyişleri 24:3-4).

Her şey için Tanrı’ya şükürler olsun. “Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı’ya sürekli övgü kurbanları, yani O’nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım” (İbraniler 13:15). “Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! (Filipililer 4:4).

Gerçekten dua etmeyi öğrenin. “İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım, ama hiç kimseyi bulmadım” (Hezekiel 22:30). Gedikte durmak demek, kocanızın yolunda durmanız anlamına gelmez!

Her düşünceyi tutsak edin. “Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz” (2. Korintliler 10:5).

Mesih’e benzemek için düşüncelerinizi yenileyin ve Tanrı’nın yaptığı gibi şimdiki durumunuza yukarıdan bakmaya başlayın. Bilge Kadın bulun ve onunla yaşadığınız durumu ele alın. Hristiyan kitapçınızdan bir Tanrı’nın Vaat kitabı alın (çok ucuz) ve bunu banyonuza koyun. Birçok kadın, çocukları ya da kocası olduğunda burayı bir dua odası olarak kullanır. Burası Rab’bin sözleriyle beslendiğiniz bir sığınak yeridir.

3x5 büyüklüğünde kartlar alıp üzerine İncil’den farklı ayetler yazarak, düşüncelerinizi tazeleyebilir ve Ruh’ta savaşabilir (Ruh’un kılıcı Tanrı Sözü’dür) ya da korku, şüphe ve yalanların saldırılarına maruz kaldığınızda bu kartları kullanabilirsiniz. Bunları yanınızda bulundurun ve tekrar tekrar okuyun. Sorunlarınız hakkında durmadan konuşmayı bırakın; Tanrı’yı dinleyin ve Sözü’nü okuyun. Mezmur 1. bölüm size şu sözü verir; “Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, Meyvesini mevsiminde verir, Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır.” Bu kitabı eskitene kadar defalarca okuyup 3x5 büyüklüğünde kartlar yapıp Rab’bin sözlerini üzerine yazarsanız, Rab’bin sözleri üzerine derin derin düşünmüş olursunuz. Evliliğine yeniden kavuşan tanıştığım kadınlardan hemen hemen hepsi bu dediğim şeylerden bir ya da birkaçını uygulamıştır.

Ölüm döşeğinde hiçbir evlilik yoktur! Matta 19:26 ayetlerinde “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” der. Ayrıca, kocanızın ve sizin evliliğinizi değiştirmeniz için yardıma gerek olmadığını unutmayın. Tanrı’dan kocalarının yüreklerini değiştirmelerini ve onda etkin olmalarını isteteyen kadınların iyi “meyvelerini” gördük ve Tanrı sadıktır (Bkz. “Meyveler”, Matta. 7:16, 20). “Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, ‘İzin ver, gözündeki çöpü çıkarayım’ dersin?” (Matta 7:3-4, Luka 6:41, 42). Sizin için de aynı şekilde gelecekte gülümseyen nazik ve sakin bir ruha sahip olan tanrısal bir kadın olarak kocanıza nasıl yardımcı olacağınızı açıkça görmeniz için dua ediyoruz.

Ne kadar sürecek? Birçok kadın bana kocalarının “ne kadar” olmayacağını ya da “ne kadar” denenmelerin süreceğini sordu. Bu süreci bir yolculuk olarak düşünmek size yardımcı olabilir. Ne kadar süreceği size bağlıdır. Rab size üzerinde çalıştığı alanı gösterdiği gibi siz de Rab’le birlikte çalışın. Gündelik hayatınızı ertelemeyin. Şeytan Rab’bin sözünden sizi caydırmak için “dünyanın işlerini” sunacaktır. Ayrıca dikkatinizi varış yerinden (Ailenizden) ayırmak için görevler, acil durumlar ve bambaşka krizler çıkaracaktır.

Yolculuğumuz sık sık “durmuş” gibi gözüküyor. Sadece bir sonraki itaat adımını atın. “Teşvik” videolarımız veya ses kayıtlarımız yardımcı olabilir. “Beklemek” sizi yorgun düşürdüğünde, umutsuzluğa düşmeyin. Zaman Rabbimiz’e inancımızı arttırma ve dikkatimizi yaşamımızdaki çalışmalarına odaklama zamanıdır. Tüm gerekli olan, ruhsal gücün bizde etkin olmasına izin verecek sadakatimizdir. Tanrı detaylı bir açıklama yapmak zorunda değildir. Bir hata yaptığımızda bile ne olursa olsun O’nun işlerini yerine getireceğini biliyoruz. İnsanlarla ve durumlarla çalıştığına ve O’nun bizim için iyi olan koşullar hazırladığına inanmalıyız.

Daha Fazla Yardım!

Kadınlar Kadınlar bize yorgun ve umutsuz gelmeye devam ettikleri zaman, evlilikleri ve hayatlarındaki tüm ilişkileri yeniden kurmak isteyenlere daha fazla yardım, destek, merhamet ve rehberlik sağlamak için web sitemizde bir paydaşlık oluşturmaya yöneldik.

Bu paydaşlığa ortak olmaya sizi davet ediyoruz. Hizmetimizin bu alanıyla ilgili çok güzel övgüler aldık ve bu övgüler giderek artıyor. Daha da heyecan verici olan şey, daha önce düşündüğümüzden daha çok kurtarılmış ilişkiler gördük.

Ayrıca bir teşvik, dua ve sorunlarınızı anlatabileceğiniz bir eArkadaş bulmanızda size yardımcı olmak istiyoruz. Aynı ya da benzer bir durumdan geçen kadınlar, hayatlarının her alanını yeniden kurmak için diğer kadınlarla eşleştirilir. Katılmak isterseniz, web sitemizi ziyaret edin:

EvliliginiKurtar.com veya

RestoreMinistries.net

Herkes size daha fazla umut vermek için durumunuzun umutsuz olduğunu söylediğinde, Onların Tanıklıklarıyla oluşturduğumuz tanıklık kitabımız bulunmaktadır. Bu kitap, Tanrı’nın mucizevi bir şekilde düzelttiği umutsuz evliliklerin ifadeleriyle doludur. Ebeveynleriniz, arkadaşlarınız, pastörleriniz ya da iş arkadaşlarınız çılgın olduğunuzu düşünürse, çünkü siz Tanrı’nın sizin evliliğinizi kurtaracağına inanıyorsunuz, onlara Tanıklık kitabımızı verin ve sizin teşviğinizi kırmak yerine sizi teşvik etmeye başlamalarını izleyin!

Evliliğin düzeltilmesi ile ilgili soruların çoğuna cevap vermede son derece yardımcı olduğu kanıtlanmış, Sorular ve Cevaplar kitabımız da bulunmaktadır. Bu kitap, Kutsal Yazılar aracılığıyla yanıtlanan 300’den fazla soru içermektedir. Bu kitapta, şu anda öğrendiğiniz prensiplerin pratiğe geçmesi açısından sahip olabileceğiniz soruların çoğuna cevaplar bulacaksınız.

En popüler kaynağımız, daha ayrıntılı bir video dizisidir ve size birçok soruya yanıt vermede daha fazla yardımcı olan “Teşvik” videolarıdır. Bunlar, okuduğunuz veya okuyacağınız ilkeleri pratiğe geçirmeye başlamanız için şimdi sahip olabileceğiniz soruların çoğuna cevap verecektir.

Web sitemiz üzerinden size yardımcı olmayı ve dua taleplerinizi bildirirken sizlere dua etme fırsatını dört gözle bekliyoruz. O zamana kadar, şimdilik sizin için duam şöyledir...

“Sevgili Rab, lütfen bu özel kızkardeşine evliliğindeki sıkıntıda rehberlik et. “Sağa ya da sola sapacağınız zaman, arkanızdan, ‘yol budur, bu yoldan gidin’ diyen sesini duyacaksınız” (Yeşaya 30:21).

“Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile, sana dokunmaz” (Mezmurlar 91:7). Onu koruyucu kanatlarının altında sakla. “Ona, ailesini bol yaşama kavuşturacak dar yolu bulmasında yardım et. Tanrım, bu sorunlu ya da eksik evliliği iyileştirip kurtardığında senin görkemin için kullanabileceğimiz bir tanıklığı bize sağlaman için dua ediyorum! Görkem ve yücelik senin olsun. Amin.”